20 Medi 2021yn ôl

Tendr Gwefan C&B Cymru

Mae Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru, yn elusen a mudiad aelodaeth Cymreig a ffurfiwyd yn 2011, yn dilyn 23 mlynedd fel rhan o C&B UK.

Ar ôl 10 mlynedd, nid yw gwefan C&B Cymru bellach yn addas at y diben ar gyfer yr elusen sy'n tyfu. Mae'r tîm yn dymuno gweithio mewn partneriaeth ag asiantaeth ddylunio greadigol i ddatblygu gwefan newydd. Mae brîff wedi'i ddatblygu sy'n amlinellu manyleb eang y gofynion. Gwahoddir cwmnïau datblygu gwe sydd â diddordeb i gyflwyno eu cynigion ar gyfer creu datrysiad gwefan.

Mae'r ddogfen lawn ar gael yma.

Dylid e-bostio tendrau at Rachel.jones@aandbcymru.org.uk, erbyn canol dydd ar 13 Hydref 2021 fan bellaf.

Gwelwch yr holl newyddion