4 Mehefin 2020yn ôl

#blacklivesmatter

Mae C&B Cymru yn cydsefyll gydag ymgyrch #blacklivesmatter yn y frwydr yn erbyn hiliaeth, anghyfiawnder ac anghyfartaledd. Mae gennym gyfrifoldeb i newid a byddwn yn gwneud hyn gyda gwyleidd-dra ac ymrwymiad hirdymor go iawn i weithredu.

Ni fyddwn bob tro yn gwneud pethau’n gywir ond rydyn ni’n gwrando ac yn myfyrio a byddwn yn gweithredu.

Ni fyddwn yn aros yn dawel.

Gwelwch yr holl newyddion