17 Mawrth 2020yn ôl

Mae C&B Cymru yn gweithio gartref

Fel y mwyafrif o sefydliadau, mae C&B Cymru wedi bod yn dilyn arweiniad y llywodraeth yn agos mewn perthynas â COVID-19. 

I'r perwyl hwn, rydym wedi penderfynu rhoi'r gorau i teithio sy'n gysylltiedig â gwaith, newid i gyfarfodydd rhithwir a gofyn i'r tîm cyfan weithio gartref ar unwaith. Felly rydym wedi cau ein swyddfa yng Nghaerdydd nes y rhoddir rhybudd pellach. Fodd bynnag, rydym yn dal i weithredu o bell ac yn hygyrch dros y ffôn neu e-bost. 

Rachel Jones (Prif Weithredwr): 
Rachel.Jones@aandbcymru.org.uk/ 07970 224490 
Gudrun Allsobrook (Rheolwr Gweithrediadau):
Goody.Allsobrook@aandbcymru.org.uk/ 07976 607858
James Clayton-Jones (Cyfarwyddwr Datblygu):
James.Clayton-Jones@aandbcymru.org.uk/ 07951 218054
Gwenno Angharad (Cyfarwyddwr Partneriaethau, Gogledd Cymru):
Gwenno.Angharad@aandbcymru.org.uk/ 07976 296620
Becca Lloyd (Rheolwr Datblygu, De a Gorllewin Cymru):
Becca.Lloyd@aandbcymru.org.uk/ 07825 855985
Katie Lloyd (Rheolwr Datblygu, De a Gorllewin Cymru):
Katie.Lloyd@aandbcymru.org.uk/ 074326 21204
Polly Rowe (Cydlynydd Rhaglenni):
Polly.Rowe@aandbcymru.org.uk/ 07540 143520

Gwelwch yr holl newyddion