12 Tachwedd 2019yn ôl

Ymunwch â Bwrdd C&B Cymru!

Mae C&B Cymru am recriwtio hyd at 3 aelod newydd, i ymuno â'r Bwrdd yn gynnar yn 2020. 

Gwahoddir ceisiadau o uwch unigolion o ledled Cymru gydag un neu fwy o'r sgiliau dilynol:

  • Cyllid
  • Adnoddau Dynol
  • Marchnata

Mae manylion pellach am C&B Cymru, ynghyd â disgrifiad rôl, wedi'u cynnwys yn y Pecyn Recriwtio.

I wneud cais i ymuno â'r Bwrdd, anfonwch eich CV a datganiad o ddiddordeb mewn e-bost at Rachel.jones@aandbcymru.org.uk cyn dydd Gwener 6 Rhagfyr. Cynhelir cyfweliadau anffurfiol yn gynnar ym mis Ionawr.

Gwelwch yr holl newyddion

Meddai Celfyddydau & Busnes Cymru ...

Caiff C&B Cymru ei llywodraethu gan Fwrdd y mae ei aelodau ar y cyd yn darparu arbenigedd, gwybodaeth leol a chyngor i lywio strategaeth yr elusen a goruchwylio'i rheolaeth a'i llywodraeth.

Mae'r Bwrdd yn cwrdd 4 waith y flwyddyn ac mae aelodau unigol yn darparu cefnogaeth ychwanegol trwy gydol y flwyddyn, fel y bo'n briodol.