11 Gorffennaf 2019yn ôl

Gwobrau C&B Cymru 2019

Dathlu Cydweithrediad Creadigol 

Cynhelir Gwobrau Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru 2019 ar lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru ar ddydd Iau 11 Gorffennaf ac mae'r chwilfa wedi cychwyn ar gyfer y gorau mewn partneriaeth greadigol ar draws y wlad.

Mae'r Gwobrau, sydd ers dros chwarter canrif wedi annog, cydnabod a dathlu partneriaethau enghreifftiol rhwng y sector preifat a'r celfyddydau, yn parhau i adlewyrchu'r ystod eang o waith a wneir gan C&B Cymru.

Mae’r Cwmni Ynni Rhyngwladol Valero wedi bod yn brif noddwr y seremoni flaengar hon am y degawd diwethaf, ac i nodi hyn, mae hefyd yn noddi gwobr un-tro. Bydd Gwobr Valero 10 yn cydnabod y busnes neu’r sefydliad celfyddydol a farnwyd i gael yr effaith fwyaf ar drawsnewid tirlun gweithio mewn partneriaeth yng Nghymru yn ystod y deng mlynedd diwethaf. Bydd y seremoni hefyd yn cydnabod partneriaid busnes gorau'r celfyddydau o dan y categorïau canlynol:

Dewisir Busnes y Flwyddyn Admiral o'r busnesau a gydnabyddir yn y categorïau uchod. Cyflwynir gwobr ariannol o £2,500, Gwobr Celfyddydau Hodge, i'r sefydliad celfyddydol a ddyfarnwyd i weithio'n fwyaf effeithiol mewn partneriaeth â busnesau i gynnal a datblygu eu gweithgareddau.

Bydd y rôl hollbwysig y mae unigolion yn ei chwarae wrth gefnogi'r celfyddydau ledled Cymru yn cael ei ddathlu mewn dau gategori. Mae’r Wobr Robert Maskrey ar gyfer Dyngarwch Celfyddydol yn cydnabod haelioni personol i'r celfyddydau tra bod Gwobr Ymgynghorydd y Flwyddyn yn mynd i'r unigolyn sydd wedi gwneud yr effaith fwyaf ar fudiad celfyddydol trwy weithio ar Raglenni Datblygiad Proffesiynol C&B Cymru. 

Ffurflen Enwebu Categorïau Busnes

Ffurflen Enwebu Gwobr Valero 10

Ffurflen Enwebu Gwobr Robert Maskrey am Ddyngarwch Celfyddydol

Ffurflen Enwebu Gwobr Ymgynghorydd y Flwyddyn

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Mercher 6 Mawrth 2019.

Dywedodd Stephen Thornton, Rheolwr Materion Cyhoeddus Valero: "Mae'n bleser mawr i Valero ddychwelyd fel Prif Noddwr y Gwobrau hyn. Mae Purfa Penfro wedi bod yn falch o weithio gyda C&B Cymru dros y degawd diwethaf ac mae'n addas ein bod yn nodi hyn gyda gwobr arbennig sydd nid yn unig yn dathlu cydweithio rhwng dwy sector ond hefyd yn cydnabod y cyfraniad rhyfeddol y mae C&B Cymru yn ei wneud i iechyd diwylliannol Cymru." 

Wrth siarad yn Lansiad y Gwobrau ar 23 Ionawr, dywedodd Prif Weithredwr C&B Cymru, Rachel Jones: "Wrth weithio gyda ni mae’n partneriaid busnes yn dangos eu cred ym mhwysigrwydd a phŵer y celfyddydau. Mae partneriaethau gyda'r sector preifat yn fwy hanfodol i iechyd a lles y sector creadigol a'r genedl nag erioed o'r blaen ac mae'r prosiectau arloesol yma yn helpu i greu cymdeithas gyfoethocach. Y Gwobrau yw uchafbwynt blwyddyn C&B Cymru - mae'n wirioneddol anrhydedd i allu dathlu'r gorau mewn cydweithio ar draws y sectorau."

Dewisir enillwyr y gwobrau gan banel annibynnol o feirniaid sydd ag arbenigedd mewn ffurfiau ymarferol ar gelfyddyd, nawdd a nodau’r sector preifat. Yr unigolion fydd yn beirniadu’r categorïau partneriaethau busnes yw Denise Hicks, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Valero, Karen Hodge, Ymddiriedolwr o Hodge Foundation; Bethan Sayed, AC a Chadeirydd Pwyllgor Diwylliant Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Lynne Sheehy, Rheolwr CCC Legal & General, a Huw Thomas, Gohebydd Celfyddydau BBC Cymru.

Bydd Gwobr Ymgynghorydd y Flwyddyn yn cael ei farnu gan ddau gefnogwr allweddol o Raglenni Datblygiad Proffesiynol C&B Cymru, Roy Jones sydd wedi ymddeol yn ddiweddar o ScottishPower ond yn parhau i fod yn un o Lysgenhadon Gogledd Cymru C&B Cymru, a derbynydd y wobr yn 2018, Joanne Taylor o MHA Broomfield Alexander.

Bydd yr unigolion a chwmnïau llwyddiannus unwaith eto yn derbyn tlysau a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer y seremoni. Fe'u dyluniwyd a'u gwneud gan y seramegydd Daniel Boyle, a sefydlodd ei stiwdio Gorllewin Cymru ychydig dros ugain mlynedd yn ôl. Mae bellach yn arddangos ei groechnwaith caled wedi’i wydro â halen unigryw ar draws y DU a Gogledd Ewrop. Mae dyluniad Daniel ar gyfer Gwobrau 2019 yn symbol o bartneriaeth a chydweithredu - wedi'i adeiladu o bedwar deunydd sy’n cael eu dal at ei gilydd gan bin lynch copr.

Yn ogystal â noddwyr arian y gwobrau, mae C&B Cymru yn gweithio gydag ystod o bartneriaid digwyddiad ar ei seremoni flaenllaw, sydd oll yn ganolog i lwyddiant y noson. Rheiny yw Noddwr Adloniant, Prifysgol De Cymru, Partner Cyfryngau, Orchard Media & EventsCarrick CreativeCeltic Spirit CompanyFlawsome DrinksFlightLink WalesFlower LodgeIntercity RemovalsLlanllyr SourceMaes Awyr Caerdydd a Park Plaza Caerdydd.

Gwelwch yr holl newyddion