12 Mawrth 2019yn ôl

Mae Celfyddydau yn y Senedd yn ôl!

Caiff dychweliad hir ddisgwyliedig Celfyddydau yn y Senedd ei gynnal ar nos Fercher 13 Mawrth 2019.

Mae’r fenter unigryw hon yn bartneriaeth rhwng Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru a Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon Llywodraeth Cymru. Mae’n dod â pherfformiad byw o ansawdd uchel i fannau cyhoeddus adeilad y Cynulliad, diolch i nawdd gan fusnes, yn lleoli’r celfyddydau wrth galon llywodraeth ac i ddathlu gwir amrywiaeth y gymaint o dalent sy’n bodoli ledled Cymru.

Mae Celfyddydau yn y Senedd yn dod ynghyd pawb sy’n elwa o waith C&B Cymru. Mi fydd y gynulleidfa o 100 o westeion yn cynnwys arweinwyr busnes, prif ffigyrau byd y celfyddydau, Aelodau a staff y Cynulliad a llunwyr barn allweddol.

Mi fydd y digwyddiad, a noddir gan Valero, yn cynnwys detholiad o Nyrsys, gan Bethan Marlow, gyda chaneuon gan Rhys Taylor a Bethan Marlow, yn seiliedig ar syniad gwreiddiol gan Sara Lloyd a Bethan Marlow. Mae’r darn cyffrous hwn, cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad â Pontio wedi’i gyfarwyddo gan Sara Lloyd, yn dathlu popeth da o theatr Gymreig: ysgrifennu newydd gan awdures a chyfarwyddwraig o Gymru; portread gwirioneddol o’r sector iechyd yng Nghymru; llwyfan i leisiau nyrsys o Gymru; a dathliad o’r GIG trwy gân gan gyfansoddwr o Gymru. Gyda sgript a chaneuon wedi’u creu o gyfweliadau gyda nyrsys yn gweithio yn GIG Cymru heddiw, mae’r ddrama uchel ei bri hon yn taflu goleuni ar y gwir arwyr hyn – yr heriau y maen nhw’n eu hwynebu a’r direidi, y chwaergarwch, a’r teimlad o alwedigaeth sy’n eu cynnal.

Dywedodd Prif Weithredwr C&B Cymru, Rachel Jones, “Rydw i’n falch iawn i ddod â Chelfyddydau yn y Senedd yn ôl i Fae Caerdydd, diolch i’n partneriaeth werthfawr gyda’r Arglwydd Elis-Thomas a chefnogaeth gadarn ein partner busnes Valero. Cynhaliwyd y fenter gyffrous hon yn gyntaf yn 2000 fel Celfyddydau yn y Cynulliad ac mae’r digwyddiad hwn yn nodi perfformiad rhif 76. Mae’n dangos yn glir popeth mae C&B Cymru yn cynrychioli – gweledigaeth busnes, creadigrwydd y celfyddydau a’r balchder sydd gennym i gyd yn ein cenedl fywiog. Mae’n enwedig o gyffrous i ddod â dyfyniad o Nyrsys i’r Senedd a, diolch i ap arloesol Theatr Genedlaethol Cymru Sibrwd, gall y di-Gymraeg fwynhau’r darn Cymraeg rhagorol hwn.”

Meddai'r Arglwydd Elis-Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae C&B Cymru yn cyflawni rôl arbennig wrth ddod â'r sectorau hyn at ei gilydd i weithio a dysgu oddi wrth ei gilydd er lles pawb a dylid dathlu adfywiad Celfyddydau yn y Senedd. Mae hwn yn gyfle gwych i brofi peth o'r gwaith gorau sydd gan y sector celfyddydaolyng Nghymru i'w gynnig yn amgylchedd godidog y Senedd.”

Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru, Arwel Gruffydd, “Mae’n anrhydedd i ni ddangos y perfformiad hwn o Nyrsys yn y Senedd, yn dilyn taith genedlaethol lwyddiannus i leoliadau ledled Cymru yn Nhachwedd a Rhagfyr 2018, a gyrhaeddodd 3,837 o aelodau’r gynulleidfa a 1,506  o gyfranogwyr. Trefnwyd y daith fel rhan o ddathliadau pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol yn 70 oed, a rhoddodd y cyfle i ni roi llwyfan i ystod o faterion sy’n effeithio ar bob un ohonom mewn rhyw ffordd neu’i gilydd. Roedd hefyd yn gyfle i ddathlu menywod ym myd theatr ar yr un pryd â dathlu can mlynedd ers i fenywod ym Mhrydain ennill yr hawl i bleidleisio."

Cynhelir Celfyddydau yn y Senedd o 6.00pm – 8.00pm. 

Gwelwch yr holl newyddion