30 Ionawr 2019yn ôl

Lansiad Gwobrau C&B Cymru 2019

Croesawyd dros 100 o westeion a oedd wedi mentro trwy dywydd oer Ionawr i fynychu lansiad brecwast Gwobrau C&B Cymru 2019 yn Ffresh yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Datgelwyd sawl cynllun cyffroes am seremoni 2019, yn cynnwys gwobr arbennig sy’n bosib diolch i Valero i ddathlu ei 10fed blwyddyn fel Prif Noddwr y Gwobrau. Mi fydd y Valero 10 yn cydnabod y busnes neu sefydliad celfyddydol y bernir ei fod wedi cael yr effaith mwyaf mewn trawsffurfio tirlun gwaith partneriaeth yng Nghymru yn ystod y degawd diwethaf.

Fel Prif Noddwr, mae Valero ar ben rhestr aruthrol o bartneriaid Gwobrau, sy’n cynrychioli amrywiaeth mewn cefnogwyr o ran sector a daearyddiaeth ar gyfer ein seremoni flaengar. Gallwch weld restr y noddwyr lawn yma.

Unwaith eto mi fydd enillydd y gwobrau yn derbyn tlysau a gomisiynir yn arbennig. Eleni fe’u dylunnir a’u gwneud gan seramegydd o Lanbedr Pont Steffan Daniel Boyle.

Mae dyluniad Daniel ar gyfer Gwobrau 2019 yn symbol o bartneriaeth a chydweithredu - wedi'i adeiladu o bedwar deunydd sy’n cael eu dal at ei gilydd gan limpyn copr. Gallwch ddysgu mwy am waith Daniel yma.

Yn ddiamau, uchafbwynt y lansiad oedd perfformiad cerddorol anhygoel gan soddgrythor o De Affrica, Abel Selaocoe diolch i Sinfonia Cymru. Mae ei waith yn cyfuno cerddoriaeth glasurol gyda dylanwad De Affrica, ac roedd pawb yn yr ystafell wedi’u hudo gan ei dalent mesmerig. Y mae wir yn berfformiwr meistrolgar a gallwch ei weld yn perfformio yng Nghymru’r gwanwyn hwn gyda Sinfonia Cymru. Cewch fanylion am ei gyngherddau sydd i ddod yma.

“Rydw i’n credu bod pawb wedi syrthio mewn cariad ag Abel Selaocoe yn lansiad gwobrau C&B Cymru’r bore ‘ma. Mae angen ar bawb tipyn o affro/clasurol yn y bore!”
-
Cathy Owens, Deryn Consulting

“Bore anhygoel arall gyda C&B Cymru yn nigwyddiad lansiad y gwobrau…yn cynnwys unawd ar y soddgrwth hynod o wefreiddiol gan Abel Selaocoe.”
-
Jo Corbett-Simmons, Blake Morgan

Mae’n rhaid dweud diolch enfawr hefyd i bawb a gyfrannodd at ein raffl am ei haelioni! Diolch Maes Awyr Caerdydd;  Celtic Spirit Co; Chapter; Flower Lodge; John Lewis Caerdydd; NoFit State Circus; Neuadd Dewi Sant; Theatr y ShermanSinfonia Cymru ac yn olaf i Ganolfan Mileniwm Cymru.

Cynhelir Gwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru 2019 ar Ddydd Iau 11 Gorffennaf 2019 yng Nghanolfan y Mileniwm. Mae enwebiadau bellach ar agor – am wybodaeth lawn ac i lawrlwytho ffurflenni enwebu, cliciwch yma.

Gwelwch yr holl newyddion