20 Tachwedd 2018yn ôl

Cerfluniau 26ain Gwobrau C&B Cymru 2019

Cerfluniau 26ain Gwobrau C&B Cymru 2019
Yn dathlu Creadigrwydd a Rhagoriaeth mewn Partneriaeth

Mae C&B Cymru yn dymuno comisiynu 12 gwobr fydd yn cael eu cyflwyno i enillwyr seremoni 2019.

Bydd ffi hollgynhwysol o £3,300 + TAW yn cael ei dalu ar gyfer y comisiwn yma.

Rhaid i gynigion gael eu cyflwyno yn ysgrifenedig, gan gynnwys darlun(iau) o’r gwobr, dim hwyrach na dydd Gwener 11 Ionawr 2019. Am wybodaeth pellach, cliciwch yma os gwelwch yn dda ac edrychwch ar ein fideo o wobrau blaenorol C&B Cymru uchod.

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich ceisiadau.

Gwelwch yr holl newyddion