10 Medi 2018yn ôl

Lansiwyd Gweithwyr Proffesiynol Ifanc ar Fyrddau

Mae Gweithwyr Proffesiynol Ifanc ar Fyrddau (YPB) C&B Cymru yn cynnwys arweinwyr busnes y dyfodol yn rheng flaen y celfyddydau drwy eu lleoli ar Fyrddau mudiadau diwylliannol llewyrchus.

Mewn amgylchedd cystadleuol, gall craffter busnes gael effaith enfawr ar Fwrdd mudiad celfyddydol, yn helpu i sicrhau iechyd tymor hir y sector creadigol.

Mae YPB yn galluogi gweithwyr addawol, dawnus (o 21 i 35 oed) i chwarae rhan allweddol mewn llwyddiant a chynaladwyedd mudiadau celfyddydol trwy gyfrannu eu sgiliau, egni ac arbenigedd. Yn gyfnewid am hynny, byddant yn ehangu eu gorwelion, codi eu hyder a gwella eu sgiliau rheoli.

Oes gennych chi ddiddordeb?

Os ydych chi'n gweithio i un o aelodau busnes C&B Cymru, cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Os ydych chi’n aelod celfydyddol o C&B Cymru, cliciwch yma i ddarganfod mwy.

Gwelwch yr holl newyddion