19 Gorffennaf 2018yn ôl

Cynllunio Strategaeth Codi Arian

Cyflwynir gan Rachel Jones, C&B Cymru

Bydd y bore yn rhoi canllawiau ymarferol wrth sefydlu strategaeth codi arian effeithiol a chyraeddadwy, wedi ei theilwra i anghenion sefydliadol unigol.

Lleoliad a Dyddiad:
Dydd Gwener 28 Medi 2018 
Eversheds Sutherland, Caerdydd
10yb - 1yp

PRISIAU:  

 

Aelodau

Os nad ydych yn aelod

Un Cwrs

£60 + TAW

£75 + TAW

Dau Gwrs

£110 + TAW

£130 + TAW

 

I archebu lle ar y cwrs cwblhewch a dychwelwch y ffurflen archebu yma i contactus@aandbcymru.org.uk  os gwelwch yn dda.

Gwelwch yr holl newyddion