19 Gorffennaf 2018yn ôl

Canllaw 5 Cam i Lwyddiant Nawdd

Cyflwynir gan Rachel Jones, C&B Cymru

Dyddiad:                            Dydd Gwener 28 Medi 2018
Amser:                               2:00yp–5:00yp
Lleoliad:                             Eversheds Sutherland, Caerdydd
Arweinydd y Cwrs:             Rachel Jones, C&B Cymru

Mae'r sesiwn cwrs-meistr yma wedi'i gynllunio i gynyddu dealltwriaeth a rhoi canllawiau ymarferol ar sut i sicrhau a datblygu nawdd busnes. 

PRISIAU:  

 

Aelodau

Os nad ydych yn aelod

Un Cwrs

£60 + TAW

£75 + TAW

Dau Gwrs

£110 + TAW

£130 + TAW

 

I archebu lle ar y cwrs cwblhewch a dychwelwch y ffurflen archebu yma i contactus@aandbcymru.org.uk  os gwelwch yn dda.

Gwelwch yr holl newyddion