16 Gorffennaf 2018yn ôl

Blog Interniaethau Creadigol Wythnos 36

Wythnos 36: Johnny Dawson, Theatr Hijinx

Fy mlog olaf! Rydw i wedi joio mas draw! Mae Hijinx wedi bod yn gwmni ardderchog i weithio iddo, o bell ffordd yr amgylchedd gwaith gorau rydw i wedi cael erioed. Rydw i wedi cyflawni pethau anhygoel, ac rydw i'n falch o fy amser yma. Gallwn i barhau i barablu, ond yn hytrach na llenwi hyn gydag ystrydebau galarus, edrychaf i'r dyfodol a'r hyn rydw i wedi'i ddysgu. Cyngor codi arian olaf gan Johnny Dawson:

Mae codi arian yn dibynnu ar y sgwrs.  Dechreuwch y sgwrs a sicrhewch ei fod yn parhau.

Yn y manylion y mae'r maglau.  Byddwch yn benodol, mae'n rhaid ichi wybod beth yn union ydych chi'n gofyn amdano. Nid oes neb am fuddsoddi mewn syniad amhendant.

Deall eich elusen!  Ni allwch wneud cais i noddwyr os nad ydych chi'n gwybod pwy ydych chi.

O ran y dyfodol, erbyn hyn rydw i'n mwynhau codi arian yn fawr. Rydw i'n gobeithio parhau i hogi fy sgiliau rydw i wedi eu datblygu ac mae yna sawl swydd sydd wedi dal fy niddordeb. Ond hyd yn oed os nad ydw i'n gweithio fel swyddog codi arian llawn amser, mae gen i'r sgiliau i gymryd i'r peth nesaf byddaf yn ei wneud.

Hoffwn gau trwy ddweud DIOLCH enfawr i C&B Cymru am y cyfle anhygoel hwn. Yn benodol i Becca Lloyd am fy helpu i ddod o hyd i ffordd drwyddo! Diolch i Lynne Sheehy a Rich Tynen am eu cefnogaeth ddiysgog a'u cyngor anghredadwy! Diolch i Claire Williams am fod yn rheolwraig ac athrawes anhygoel! A diolch i Hijinx am fod yn Hijinx. Dydw i ddim yn gallu meddwl am unrhyw le arall byddwn i wedi eisiau bod dros y 10 mis diwethaf.

Diolch a hwyl

Gwelwch yr holl newyddion