11 Gorffennaf 2018yn ôl

Blog Interniaethau Creadigol Wythnos 35

Wythnos 35: Lucy Purrington, Theatr y Sherman

Wrth i mi ddod i ddiwedd fy interniaeth, rydw i wedi bod yn trosglwyddo fy ymchwil a cheisio cael cymaint o gyfleoedd olaf i gael profiad codi arian â phosib. Gan mai hwn yw fy mlog olaf cyn i mi orffen fy lleoliad, hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi fy helpu drwy gydol fy siwrnai fel intern. Diolch i Gelfyddydau & Busnes Cymru am yr holl gefnogaeth a gweithdai, ac i Theatr y Sherman am fy nghroesawu a chefnogi a chael dewis ardderchog o gacennau bob amser! Rydw i wedi dysgu gymaint o bob adran ac wedi ehangi fy sgiliau trwy'r ystod o weithdai, hyfforddiant a gweithgareddau gwirfoddol.

Diolch am y cyngor amhrisiadwy gan fy mentor busnes, Hayley, a fy mentor celfyddydau, Julia. Mae'r ddwy ohonynt wedi rhoi cyngor a chefnogaeth i mi drwy gydol fy interniaeth. Maen nhw hefyd wedi datblygu fy hyder ac wedi fy annog i gydio ym mhob cyfle i ddatblygu a oedd ar gael.

Bloedd i fy nghyd interniaid; mae wedi bod yn anhygoel i gael rhwydwaith o gefnogaeth gan unigolion a oedd yn mynd trwy'r un profiadau.

Yn olaf, diolch yn fawr i Emma, fy rheolwr llinell a'r gwrw codi arian angerddol yn Theatr y Sherman. Mae hi wedi fy nghefnogi drwy gydol fy interniaeth, wedi rhoi digonedd o gyfleoedd i mi i gael profiad cynhwysfawr mewn pob agwedd o godi arian, ac wedi fy annog i dyfu yn bersonol. Mae'n anodd crynhoi popeth mewn un blog, ond rydw i'n gwybod byddaf yn nodweddu'r interniaeth hwn fel trobwynt yn fy mywyd.

Fy nghyngor i'r interniaid creadigol sydd i ddod yw mwynhau pob eiliad ac i gydio ym mhob cyfle posib!

Gwelwch yr holl newyddion