9 Gorffennaf 2018yn ôl

Cynorthwyydd Rhaglenni

Cyfnod Mamolaeth – contract 1 flwyddyn

£18,000 pro-rata

28 awr yr wythnos

Yn gweithio o Gaerdydd 

Mae C&B Cymru’n chwilio am unigolyn brwdfrydig, hunan-gymhellol a threfnus iawn i gefnogi’r tîm a gweinyddu ystod o raglenni a gwasanaethau yn effeithlon.

Bydd ein hymgeisydd delfrydol yn cynnig lleiafswm o blwyddyn o brofiad gweinyddol mewn amgylchedd busnes neu celfyddydol.

Am fwy o fanylion a ffurflen gais, cliciwch yma

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 23 Gorffennaf 2018            

Dyddiad y cyfweliad:  3 Awst 2018

Mae Celfyddydau & Busnes Cymru yn ymdrechu bod yn gyflogwr cyfle cyfartal.

 

Gwelwch yr holl newyddion