4 Gorffennaf 2018yn ôl

YMUNWCH Â BWRDD C&B CYMRU!

YMUNWCH Â BWRDD C&B CYMRU!

Mae C&B Cymru am recriwtio hyd at 4 aelod newydd, yn cynnwys Cadeirydd, i ymuno â'r Bwrdd.  Gwahoddir ceisiadau o uwch unigolion o ledled Cymru gydag un neu fwy o'r sgiliau dilynol:

  • Datblygu Busnes
  • Cynllunio Busnes
  • AD ac / neu Gyfreithiol
  • Marchnata a CC
  • Rheoli Elusen

Yn wreiddiol yn rhan o gorff yn y DU, daeth C&B Cymru yn elusen Gymreig annibynnol a mudiad aelodaeth yn 2011. Caiff ei llywodraethu gan Fwrdd y mae ei aelodau ar y cyd yn darparu arbenigedd, gwybodaeth leol a chyngor i lywio strategaeth yr elusen a goruchwylio'i rheolaeth a'i llywodraeth.

Mae'r Bwrdd yn cwrdd 4 waith y flwyddyn ac mae aelodau unigol yn darparu cefnogaeth ychwanegol trwy gydol y flwyddyn, fel y bo'n briodol.

Mae manylion pellach am C&B Cymru, ynghyd â disgrifiad rôl, wedi'u cynnwys yn y Pecyn Recriwtio amgaeedig.

I wneud cais i ymuno â'r Bwrdd, anfonwch eich CV a datganiad o ddiddordeb mewn e-bost at Rachel.jones@aandbcymru.org.uk cyn dydd Gwener 3 Awst. Cynhelir cyfweliadau anffurfiol yn gynnar ym mis Medi.

Recruitment_Pack_-_Board_Members_-_welsh.doc

Gwelwch yr holl newyddion