18 Mehefin 2018yn ôl

Blog Interniaethau Creadigol Wythnos 34

Sioned Young, Pontio

Wel am fis! Wrth edrych yn ôl ar fy nghalendr ers fy mlog diwethaf mae hi’n syndod gweld gymaint sydd wedi digwydd mewn mater o rhai wythnosau.

Mi ddaw mis Mai i derfyn gyda chyfres o ddigwyddiadau cyffrous, gan gychwyn gydag ein gweithdy hyfforddiant staff olaf i gadwyn o fwytai lleol. Wedyn, daw uchafbwynt penodol i mi, ein digwyddiad Gŵyl Gwanwyn - prynhawn o ffilm, cacen ac adloniant cerddorol i bobl dros 55 mlwydd oed, wedi i’w ariannu gan fy nghais grant cyntaf erioed. Roedd hi’n wych gweld gymaint o wynebau hapus, o’r gynulleidfa (a oedd yn cynnwys sawl wyneb newydd i Pontio), i’r cantorion, staff a noddwyr y digwyddiad. Roedd yr adborth yn anhygoel ac mi roedd hi’n deimlad boddhaol gweld yr effaith all fy ngwaith codi arian gyflawni.

I orffen mis Mai, am y tro olaf yn fy interniaeth, mi wnes i drafaelio o Fangor i Gaerdydd, y tro hyn i weithio yn seremoni gwobrau Arts & Business. Mi roedd hi’n brofiad gwych mewn sawl ffordd. Cefais y cyfle i rwydweithio ac amrywiaeth o bobl, dod i adnabod pob cornel o Ganolfan y Mileniwm mewn deuddeg awr, a’n bwysicach na dim cael bod yn rhan o gynnyrch terfynol y misoedd o waith caled gan Arts & Business i roi’r digwyddiad at ei gilydd.

Hyd yn hyn, mae Mehefin wedi rhoi siâr digon teg o waith i mi hefyd. Mi wnes i helpu i drefnu a chynnal derbyniad ymgysylltu, gyda gwestai’n cynnwys busnesau, sefydliadau celfyddydol a’r Brifysgol - oll i gyd-fynd ac ymweliad arbennig Shakespeare’s Globe i Pontio. Hefyd, wnes i fynychu hyfforddiant Audience View er mwyn dysgu sut i roi fy holl waith paratoi Cynllun Aelodaeth ar y sustem gyfrifiadurol yn barod i lansio yn y dyfodol agos.

A’n olaf, ar ddiwedd wythnos ddiwethaf mi wnes i a gweddill yr interniaid cymryd rhan mewn gweithdy CV a Chyfweliadau, wedi i’w arwain gan y medrus Paul Ralley o Legal & General. Bu’r cyngor a rhoddwyd yn hynod o addysgiadol a bu cymryd rhan mewn ymarferiadau cyfweliad fy ngadael i’n barod i ymladd fy achos fel codwr arian angerddol a medrus i’r celfyddydau.

Gwelwch yr holl newyddion