6 Mehefin 2018yn ôl

Blog Interniaethau Creadigol Wythnos 32

Wythnos 32: Lucy Purrington, Theatr y Sherman

Gwobrau Gwobrau Gwobrau! Roedd Gwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru ar Fai 25 yn anhygoel ac yn brofiad mor wych i ddysgu ohono! Roedd yn anrhydedd i fod yn rhan o ddigwyddiad mawr mor fawreddog yn dathlu partneriaethau celfyddydau a busnes. Roedd yn foment arbennig o bwysig i Theatr y Sherman gan dderbyniodd ein ffrind Philip Carne MBE Wobr Robert Maskrey am Ddyngarwch Celfyddydol. Mae'r wobr hon yn cydnabod haelioni parhaol Philip i gefnogi'r celfyddydau yng Nghymru, yn cynnwys ein Hymddiriedolaeth JMK a Grŵp Cyfarwyddwyr Theatr y Sherman a Rhaglen Dramodwyr Cymreig Newydd.

Ond nid dyna ddiwedd y thema gwobrau – derbyniodd Guy O'Donnell, ein Cydlynydd Sherman 5, y wobr am Glwb Theatr B/byddar Sherman 5 yng Ngwobrau Rhagoriaeth Cymru a gyflwynwyd gan Weithredu ar Golled Clyw Cymru. Roedd mynychu'r gwobrau hyn yn gyfle da i gwrdd ag amryw o bobl a sefydliadau i rannu syniadau a straeon am sut i wella mynediad ar gyfer pobl B/byddar, sydd wedi'u byddaru ac sy'n drwm eu clyw a phobl sydd â chanu yn y glust.

Ar ôl wythnos o wyliau, rydw i'n barod i neidio nôl i waith codi arian. Ar hyn o bryd rydw i'n gwneud gwaith ymchwil ar gyfer cais sydd ar y gorwel. Rydw i'n dwlu ar blymio fy hun yn llwyr i dasg ac mae hyn yn rhywbeth byddaf yn neilltuo lot mawr o amser iddo dros yr wythnosau nesaf. Gan fy mod i'n gweithio o fewn amgylchedd sy'n annog pob cyfle am ddatblygiad personol, byddaf hefyd yn dechrau prosiect newydd y mis hwn yn Theatr y Sherman – newyddion pellach i ddilyn!

Gwelwch yr holl newyddion