17 Mai 2018yn ôl

Cyhoeddir Rhaglen Interniaethau Creadigol 2018-19

Yn dilyn llwyddiant y Rhaglen Interniaethau Creadigol yn ei 5 mlynedd gyntaf, mae C&B Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd y cynllun yn rhedeg am 6ed flwyddyn o Hydref 2018.

Bydd y cynllun arloeso,l sy'n rhoi graddedigion diweddar i mewn i sefydliadau celfyddydol dielw fel codwyr arian dan hyfforddiant, unwaith eto yn gweithredu ledled Cymru.

Gwahoddir ceisiadau ar hyn o bryd gan raddedigion a sefydliadau celfyddydol sy'n dymuno cymryd rhan.

Yn 2018-19 mae gan y Rhaglen Interniaethau Creadigol 2 linyn.
 
Llinyn 1

Ar gyfer sefydliadau celfyddydol sy’n cyflogi o leiaf un codwr arian profiadol llawn-amser.

Bydd pob intern yn raddedig newydd a byddant yn:

  • ymgymryd â lleoliad llawn-amser cyflogedig am 10 mis gyda sefydliad celfyddydol dielw.
  • derbyn cyflog pro-rata o £15,000 (£12,500). Bydd C&B Cymru yn darparu hyd at 80% o’r swm hwn (£10,000). Gofynnir i’r sefydliadau sy’n derbyn intern i gyfrannu y swm sy’n weddill yn ogystal â thalu Yswiriant Gwladol ac unrhyw gyfraniad pensiwn angenrheidiol.
  • derbyn cefnogaeth strwythuredig gan y sefydliad celfyddydol sy’n cymryd rhan, gan gynnwys mentora gan godwr arian uwch.
  • derbyn cefnogaeth strwythuredig gan fentor busnes a ddewisir yn arbennig.
  • derbyn mynediad rhad ac am ddim i holl gyrsiau hyfforddi C&B Cymru mewn sgiliau codi arian a busnes.

Llinyn 2

Ar gyfer sefydliadau celfyddydol sy’n cyflogi llai nag un codwr arian llawn-amser.

Mae'r interniaid yn y llinyn hwn eisoes wedi cwblhau interniaeth C&B Cymru am 10 mis fel codwyr arian dan hyfforddiant. Bydd pob intern yn:

  • ymgymryd â lleoliad rhan-amser (3 diwrnod yr wythnos) cyflogedig am 10 mis gyda sefydliad celfyddydol dielw.
  • derbyn cyflog pro-rata o £16,000 (£8,000). Bydd C&B Cymru yn darparu hyd at 60% o’r swm hwn (£4,800). Gofynnir i’r sefydliad sy’n derbyn intern i gyfrannu y swm sy’n weddill yn ogystal â thalu Yswiriant Gwladol ac unrhyw gyfraniad pensiwn angenrheidiol.
  • derbyn cefnogaeth mentora strwythuredig gan godwr arian proffesiynol.
  • derbyn cefnogaeth strwythuredig gan fentor busnes a ddewisir yn arbennig.
  • parhau i dderbyn mynediad rhad ac am ddim i holl gyrsiau hyfforddi C&B Cymru mewn sgiliau codi arian a busnes.

Amserlen

Dyddiad

Gweithgaredd

22 Mehefin 2018

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – graddedigion a sefydliadau celfyddydol

9 a 10 Gorffennaf 2018

Cyfweliadau – graddedigion ar y rhestr fer

19 a 20 Gorffennaf 2018

Cyfarfodydd rhwng graddedigion a sefydliadau celfyddydol potensial

Medi 2018

Hyfforddiant a chynefino – Interniaid newydd

Hydref 2018

Interniaethau yn cychwyn

 

Os oes gan y sefydliad celfyddydol rydych yn ei gynrychioli ddiddordeb mewn derbyn intern Llinyn 1, cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen Nodi Diddordeb a’i ddychwelyd i goody.allsobrook@aandbcymru.org.uk dim hwyrach na Dydd Gwener 22 Mehefin 2018 os gwelwch yn dda.

Os oes gan y sefydliad celfyddydol rydych yn ei gynrychioli ddiddordeb mewn derbyn intern Llinyn 2, cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen Nodi Diddordeb a’i ddychwelyd i goody.allsobrook@aandbcymru.org.uk dim hwyrach na Dydd Gwener 22 Mehefin 2018 os gwelwch yn dda.

Os ydych newydd raddio o un o brifysgolion partner C&B Cymru* ac mae gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am interniaeth, cliciwch yma i lawrlwytho pecyn gais. Dychwelwch y pecyn i goody.allsobrook@aandbcymru.org.uk dim hwyrach na Dydd Gwener 22 Mehefin 2018 os gwelwch yn dda.

I drafod y cyfle, ffoniwch 029 2030 3023.

*Prifysgolion Partner: Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Mae'r Rhaglen Interniaethau Creadigol yn bosibl diolch i gefnogaeth hanfodol gan:

Gwelwch yr holl newyddion