11 Mai 2018yn ôl

Blog Interniaethau Creadigol Wythnos 30

Sioned Young, Pontio

Mae’r mwyafrif o fy amser dros yr wythnosau diwethaf wedi i’w neilltuo ar gyfer rhoi cais grant at ei gilydd ar gyfer prosiect i bobl ifanc, gyda’r nod o ddatrys ymgysylltiad aflonyddgar grŵp gyda’r ganolfan yn greadigol. Gyda siawns i’r prosiect chael ei ariannu am dair blynedd, bu hwn yn sicr y prosiect mwyaf i mi weithio arno hyd yn hyn ac mae’n rhaid i mi gyfaddef, roedd gennyf i fy amheuon cychwynnol os medrwn ni ei dynnu at ei gilydd mewn pryd.

Yn ddiolchgar, bu profiad helaeth fy dau fentor celfyddydau a’u hyder ynddo i a’m ngwaith yn help mawr ar gyfer ein pweru drwodd, ac mi oedd hi’n deimlad balch pwyso’r botwm i gyflwyno’r cais Dydd Gwener.

O edrych yn ôl ar y broses o roi’r cais grant at ei gilydd, mae hi’n syndod gymaint y ces i allan o un dasg codi arian. Wrth fod yn gais grant mor gymhleth â gyda Pontio yn rhan o Brifysgol Bangor, fe ganiatawyd y cyfle i mi weithio gydag ystod eang o adrannau o fewn y Brifysgol. Mi ddysgais gymaint gan bawb y gwnes i weithio gydag ac rydw i hefyd wedi llwyddo i sefydlu perthnasoedd newydd rhwng Pontio ac adrannau eraill yn y Brifysgol.

Y prif beth wnes i ennill, oedd hyder gwerthfawr ynddo i fy hun a’r gwaith rydw i’n ei wneud. Mae’r rhaid i mi ddiolch i fy mentoriaid am eu hyder ynddo i a fy ngallu. Mae o’n gam mawr o’r cais grant cyntaf wnes i gyflwyno  ariannu un digwyddiad, ond dwi’n falch o’r her. Does dim ffordd well o ddysgu nac i fentro ac i wthio dy hun allan o dy barth cysur.

Nesaf, cyfle byr i dal fy anadl a throi fy sylw i hel syniadau ar gyfer pecyn nawdd. Mae hynny cyn wythnos brysur o ddigwyddiadau sy’n cynnwys digwyddiad Gŵyl Gwanwyn (wedi ei ariannu gan fy nghais grant cyntaf i mi geisio am), gweithdy hyfforddiant staff olaf i gadwyn bwytai lleol, ac wedyn lawr i Gaerdydd ar gyfer gwobrau Celfyddydau a Busnes. Felly, amdani!

Gwelwch yr holl newyddion