8 Mai 2018yn ôl

Blog Interniaethau Creadigol Wythnos 29

Wythnos 29: Maddie Towell, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Mae'r haf wedi dechrau yn swyddogol, mae'r haul yn tywynnu, mae'r myfyrwyr yn ôl ac mae'r llyfryn newydd am Beth Sydd Ymlaen yn ystod yr Haf gyda ni, yn cynnwys rhaglen perfformiadau newydd. Mae'n debyg y bydd yn dymor gwych arall yn y Coleg, gyda digwyddiadau cyffrous, perfformiadau anhygoel a Gwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru! Dwi methu aros.

Bu'r mis hwn yn gorwynt arall o weithgareddau. Ar ddechrau'r mis, cyflwynais fy nghynnig am nawdd cyntaf erioed ac rydw i'n falch i ddweud roedd yn llwyddiannus! Ychydig ar ôl hyn, ces i'r newyddion fod fy nghais i ymddiriedolaeth, i helpu cefnogi ysgrifennu newydd, hefyd yn llwyddiannus! Arweiniodd hyn at bum munud llawn o ddawnsio hapus iawn o gwmpas y swyddfa!

Yn anfoddus, yn ogystal â dawnsio'n hapus, weithiau mae'n rhaid i ni eistedd wrth ein desgiau a gwneud swyddi pwysig iawn. Treuliais lot o amser y mis hwn yn gweithio gyda'r tîm datblygu a'r tîm marchnata, i ddatblygu rhestr o bobl allanol, y mae angen eu cysylltu â nhw am straeon newyddion mawr. Roedd hyn yn ddefnyddiol iawn gan, y mis hwn, rydyn ni wedi gallu cyhoeddi penodiad Prifathro newydd, Yr Athro Helena Gaunt. Tra bod hyn yn newyddion cyffrous iawn, roedd hefyd yn golygu rhoi pob gewyn ar waith i anfon y cyhoeddiad allan yn allanol. Roedd y rhestr roeddwn i wedi bod yn datblygu gwerth ei chael!

Fel rydw i'n dweud bron bob mis – mae wedi bod yn fis ffantastig arall a llawn profiadau newydd – fy nghyngor i bobl eraill yw peidiwch â disgwyl i unrhyw ddau ddiwrnod fod yr un fath!

Gwelwch yr holl newyddion