1 Mai 2018yn ôl

Blog Interniaethau Creadigol Wythnos 28

Wythnos 28: Lucy Purrington, Theatr y Sherman

Y mis diwethaf, roeddwn i'n ddigon ffodus i gael fy ngwahodd i arsylwi ar gyfarfod CultureStep, a rhoddodd i mi fewnwelediad anhygoel i'r broses o wneud penderfyniadau ar gyfer ceisiadau. Trwy gyfuno'r profiad hwn gyda gweithdy diweddar C&B Cymru '5 Cam i Lwyddiant Nawdd', rydw i'n datblygu gwell dealltwriaeth o bartneriaethau corfforaethol. Rhywbeth rydw i'n gobeithio ei ddefnyddio yn y dyfodol.

Rhywbeth arall sydd wedi cyfrannu at fy hyfforddiant yw fy mod i wedi mynychu mwy o weithdai Sherman 5 sy'n agored i wirfoddolwyr a staff; hyfforddiant Ymwybyddiaeth Awtistiaeth gan Autism Puzzles Cymru a 'chefnogi cynulleidfaoedd B/byddar, sydd wedi'u byddaru ac sy'n drwm eu clyw' gyda Jonny Cotsen. Wedi'i gomisiynu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mae Jonny, ochr yn ochr â Rachel Kinchin a Chelfyddydau Anabledd Cymru, wedi creu dogfen ar-lein newydd er mwyn helpu cwmnïau a lleoliadau i wneud eu gwaith a'u hadeiladau yn fwy hygyrch i gynulleidfaoedd B/byddar, sydd wedi'u byddaru ac sy'n drwm eu clyw. (Mae dolen i'r pecyn cymorth isod)

Mae'r digwyddiad rydw i wedi bod yn ei drefnu ar y gorwel. Mae hwn wedi bod yn broses arbennig o addysgiadol, a chyfle arall i ehangu'r rhestr o brofiadau rydw i wedi cael fel intern, rhestr sy'n cynyddu o hyd. Rydw i'n edrych ymlaen at groesawu ein gwesteion ac yn gobeithio byddant yn mwynhau'r noson.

Yn fy mlog blaenorol, ysgrifennais fod Killology, cyd-gynhyrchiad rhwng Theatr y Sherman a Theatr y Royal Court yn Llundain, wedi'i enwebi am Wobr Olivier yng nghategori Cyflawniad Eithriadol mewn Theatr Gysylltiedig. Cynhaliwyd y Gwobrau yn gynnar ym mis Ebrill ac roeddem yn falch dros ben i ennill.

http://www.arts.wales/138772?diablo.lang=cym

Gwelwch yr holl newyddion