18 Ebrill 2018yn ôl

Blog Interniaethau Creadigol Wythnos 26

Eleanor Prescott, BAFTA Cymru & Sinfonia Cymru

Wrth i mi symud i ail hanner fy interniaeth, rydw i'n meddwl am ba mor brysur mae hanner gyntaf fy lleoliad wedi bod, ac ar yr un pryd yn sicrhau bod yr ail hanner yn fwy prysur! Hyd yn hyn rydw i wedi cymryd rhan mewn cyrsiau hyfforddi ar gyfer Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (6 wythnos i ffwrdd!) a nawdd, ac roedd y ddau ohonynt yn addysgiadol ac yn berthnasol i'r gwaith rydw i'n ei wneud gyda Sinfonia Cymru a BAFTA Cymru.

Wrth gwrs, dydw i ddim ar fy mhen fyn hun gan fydd bob sefydliad arall, yn cynnwys swyddogion codi arian, yn edrych ar eu prosesau data i sicrhau bod popeth yn cydymffurfio cyn 25 Mai. Ond mi fydd sefydliadau yng Nghymru yn edrych yn ofalus ar 25 Mai am reswm arall gan ei fod yn ddyddiad Gwobrau C&B Cymru! Y llynedd gweithiais i yn y digwyddiad fel rhan o fy interniaeth gyda Chanolfan Mileniwm Cymru, ac rydw i'n edrych ymlaen unwaith eto at helpu i ddod â noswaith fendigedig o ddathlu partneriaethau rhwng y celfyddydau a busnesau o ledled Cymru, yn enwedig i rannu'r profiad gydag interniaid eraill eleni. Hefyd mae gen i GURU Live – gŵyl undydd ar gyfer pobl sy'n dechrau ar eu gyrfa yn niwylliannau ffilm, gêmau a theledu – yn digwydd y mis nesaf gyda BAFTA Cymru yn fuan ar ôl y Gwobrau, felly bydd y mis nesaf yn dod â lot o brofiad digwyddiadau newydd. Mae hyn yn dod ochr yn ochr â noswaith Curadur llwyddiannus arall gyda Sinfonia Cymru a gynhaliwyd ychydig o wythnosau yn ôl, a oedd fy nghyfle cyntaf i weld deunyddiau ar gyfer Cyfeillion a Noddwyr, yn cynnwys y testun a ysgrifennais, yn cael eu dosbarthu i'r cynulleidfaoedd.

Rydw i'n teimlo lot fwy cyfforddus ac yn barod ar gyfer dechrau'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, a hefyd yn teimlo lot fwy cyfforddus gyda chynigion am nawdd ar ôl hyfforddiant gan C&B Cymru, sydd wedi fy helpu i baratoi cynnig o fewn y mis diwethaf a bydd gofyn amdano eto pan fydd yr ymgyrch am nawdd ar gyfer Gwobrau BAFTA Cymru 2018 yn dechrau.

Yn olaf, mae ymddiriedolaethau a sefydliadau wedi bod yn ganolbwynt enfawr dros y pum wythnos diwethaf – rydw i wedi paratoi sawl cynnig ar gyfer BAFTA Cymru, cyflwyno dau ac ar fin cyflwyno un arall – ac wedi gweithio'n galed ar strategaeth ar gyfer ymddiriedolaethau ac ymchwil i Sinfonia Cymru. Dros y wythnosau nesaf, mi fydd hyn yn parhau i fod yn ffocws mawr i Sinfonia wrth i mi roi cynlluniau ar waith.

Gwelwch yr holl newyddion