9 Ebrill 2018yn ôl

Blog Interniaethau Creadigol Wythnos 25

Sioned Young, Pontio

Roedd fy adolygiad hanner-ffordd cyn y Pasg yn gyfle da i mi gymryd i yn yr ystod eang o gyfleoedd codi arian rydw i wedi bod yn gweithio arnynt ers cychwyn yma yn Pontio. Efallai ei bod hi’n brysur ar adegau ond mi rydw i wrth fy modd yn neidio o un dasg i’r llall a gweithio gyda fy holl fentoriaid i sefydlu proffil codi arian eang i’r ganolfan.

Un uchafbwynt y mis hwn oedd derbyn copi o’r rhaglen artistig newydd i Mai - Awst. Bu’n cynnwys tudalen am ein dangosiad hamddenol o ffilm a sesiwn canu ar y cyd ar gyfer Gŵyl Gwanwyn Age Cymru, gŵyl mis o hyd yn Mai sy’n dathlu creadigrwydd mewn pobl hyn. Mae’r digwyddiad yma’n cael ei ariannu gan grant llwyddais i ennill nol yn Ionawr, felly mae hi’n wych gweld y canlyniad i rywfaint o fy ngwaith codi arian yn Pontio.

Bu uchafbwyntiau eraill yn cynnwys gwneud camau cadarnhaol ymlaen i sefydlu ein cynllun aelodaeth Ffrindiau Potio, gwneud trefniadau olaf ar gyfer gweithdai hyfforddi staff yn y ganolfan ar gyfer bwyty lleol, a thrafaelio lawr i Gaerdydd i ddysgu mwy am nawdd.

Rhywbeth arall rydw i wir yn mwynhau am yr interniaeth yw sut na ydw i wedi fy nghlymu’n rhy dyn i fy nhargedau a osodwyd ar gychwyn yr interniaeth. Rydw i wedi dysgu fod codi arian yn gydbwysedd o  weithio ar beth sydd angen yn y dyfodol ynghyd a chofio i feddwl am y presennol hefyd. 

Felly, pan gododd problem gyson gydag ymgysylltiad grŵp gyda’r ganolfan rhai wythnosau’n ôl mi benderfynwyd neidio ar y cyfle i’w ddatrys yn greadigol. Rydw i bellach yn gweithio ar gais am grant ar gyfer prosiect i ddatrys y broblem yn greadigol. Mae hwn yn gyfle gwych i mi ddatblygu fy sgiliau ysgrifennu grantiau, gweithio gydag aelodau gwahanol o’r tîm Pontio a hefyd cael y cyfle i weithio ar anghenion datblygol a newydd y ganolfan.

Gwelwch yr holl newyddion