3 Ebrill 2018yn ôl

Blog Interniaethau Creadigol Wythnos 24

Maddie Towell, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Am fis! Yn dilyn fy nghyfarfod hanner ffordd, a rhoddodd gyfle i mi adlewyrchu ar yr hyn rydw i wedi ei wneud yn barod a'r hyn rydw i eisiau cyflawni, mae'r mis hwn wedi bod yn ddi-stop. Rydw wedi treulio'r mis yn cymysgu perfformiadau (gwelais bedwar perfformiad mewn 25 awr yr wythnos hon), digwyddiadau, hyfforddi, paratoi ac wedyn ysgrifennu cynnig am nawdd, a gwaith ni allaf siarad amdano ar hyn o bryd ond rydw i wedi treulio lot o amser arno! Mae'n teimlo fel bod lot mawr wedi digwydd, ond rydw i wedi bod wrth fy modd.

Rydyn ni wedi cael ymgynghorydd yn gweithio gyda ni'r mis hwn, ar strategaeth newydd cyffrous ac rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i weithio yn agos gyda hi, ac yn rhannu gyda'r tîm yr hyn rydw i wedi ei ddysgu.

Hefyd roedd hyfforddiant gan Celfyddydau & Busnes Cymru'r mis hwn ar Nawdd, ac roedd yr amseri yn wych gan fy mod i'n paratoi fy nghynnig am nawdd cyntaf ar hyn o bryd. Cymerodd lot o amser a digonedd o fapiau meddwl i ddod o hyd i brosiect perffaith y Coleg sy'n cyd-fynd yn agos ag anghenion y noddwr, ond rydw i'n llawn cyffro i gyflwyno fy nghynnig am nawdd gyda fy nghynllun presennol.

Y mis hwn, am y tro cyntaf, trefnais ac arweiniais ddigwyddiad. Neithiwr cynhalion ni Noson CyswlltFfrindiau a gan nad oedd yn bosib i nifer fawr o fy nghydweithwyr fynychu'r digwyddiad, cefais y cyfrifoldeb i gyd ac roeddwn i fy elfen! Efallai roeddwn i'n lwcus, ond roedd yn hawdd gweithio gyda'r perfformwyr, roeddent yn ymateb i e-byst yn gyflym, yn chwarae'n hyfryd a chafod y gynulleidfa amser gwych. Gosodais dair gôl i fy hun ar gyfer y digwyddiad hwn:

1. Cadw pwyll o dan bwysau

2. Sicrhau fy mod i'n siarad â chymaint o aelodau â phosib

3. Treulio amser yn dod i adnabod ein haelodau newydd sydd wedi ymuno â ni eleni

Ac rydw i'n falch i ddweud, llwyddais i gyflawni'r tri! Mae wedi bod yn fis llawn profiadau newydd, ond, fel arfer, mae wedi bod yn hollol ffantastig!

Gwelwch yr holl newyddion