26 Mawrth 2018yn ôl

Blog Interniaethau Creadigol Wythnos 23

Wythnos 23: Johnny Dawson, Theatr Hijinx

Rydw i hanner ffordd drwy'r interniaeth. Y diwrnod rydw i'n ysgrifennu hyn, oedd diwrnod y cyfarfod hanner ffordd, pan ddaeth pawb sy'n gysylltiedig â fy interniaeth – fy rheolwr llinell, fy mentoriaid, fy nghynghorydd C&B, a fi – at ei gilydd i siarad am yr interniaieth hyd yn hyn.

Rydw i wastad yn meddwl fy mod i'n gallu gweithio'n galetach, gwneud gwell ymdrech, bod yn well. Rydw i'n canolbwyntio ar y pethau y gellir eu gwella, y gwersi y gellir eu dysgu a beth fydd yn gwneud pethau'n fwyaf llwyddiannus yn y dyfodol. Dydw i ddim yn aml yn meddwl am y llwyddiannau. Felly, roedd yn braf iawn yn y cyfarfod hwn fod pawb yn adlewyrchu fy llwyddiannau yn ôl i mi. Nid yn unig hynny ond hefyd yn fy annog i ymfalchïo ynddynt.

Felly, beth ydw i wedi ei wneud? Rydw i wedi:

-          Arwain ymgyrch rhoddion unigol llwyddiannus, ar gyfer prosiect Lesotho. Trwy arwain 4 o'n hactorion, llwyddon ni i ragori ar ein targed o £4,000.

-          Arwain ar y cais i Blant mewn Angen ar gyfer cyllid tair blynedd ar gyfer prosiect newydd.

-          Cyflwyno sawl cais i ymddiriedolaethau.

-          Ysgrifennu cais ar gyfer cyllid craidd o £50,000 ar ben fy hunan. Rydyn ni dal i aros am benderfyniad, ond dydw i ddim yn credu y byddai ein Prif Weithredwr wedi cymeradwyo hyn os nad oedd yn ddigon da.

-          Adnabod a dilyn nifer o opsiynau cyllido newydd i'r sefydliad.

-          Helpu i ddatblygu strategaeth rhoddion unigol newydd.

-          A hefyd – er ei fod dal ar waith – rydw i'n arwain ar brosiect ariannu cyfalaf bach i gaffael fan newydd i'r cwmni, yn anelu at ein targed drwy ddilyn bob trywydd y gallaf feddwl amdano er mwyn codi'r arian.

Ar ben hyn, rydw i wedi cyrraedd y rhan fwyaf o fy nhargedau ar gyfer yr interniaeth – y rhai a osodais fy hun yn ogystal â'r rhai a osodwyd gan Hijinx. Rydyn ni nawr yn edrych ar rai newydd ar gyfer hanner nesaf fy interniaeth, a byddaf yn eu rhannu'r tro nesaf dwi'n siŵr. Felly, gwers fawr y mis hwn yw: Dathlwch y llwyddiannau – weithiau dyna'r hwb sydd angen!

Gwelwch yr holl newyddion