12 Mawrth 2018yn ôl

Datgelir rhestr fer 25 mlwyddiant y Gwobrau

Mae cymdeithas dai yn Abertawe, bragdy yn Llantrisant a chwmni gwyliau ar Ynys Môn ymhlith rhai o’r sefydliadau ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau tra chwenychedig Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru 2018.

Cyhoeddwyd y rhestr fer heddiw [Mawrth 12 2018], a gwelwyd 21 o fusnesau a'u partneriaid celfyddydol eu enwi yn y rownd derfynol ar gyfer gwobrau eleni. Maent yn awr yn cael eu gosod i frwydro i ennill un o’r tlysau a geisir yn ddyfal yn y seremoni wobrwyo ym mis Mai.

Yn ogystal ag enillwyr yr wyth categori gwobrau, bydd y rhai sy'n derbyn y Wobr Robert Maskrey am Ddyngarwch Celfyddydol fawreddog, Busnes y Flwyddyn Admiral a Gwobr Celfyddydau Hodge hefyd yn cael eu cyhoeddi ar y noson, lle nad oes rhestr fer.

Bydd 25ain Gwobrau C&B Cymru yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar nos Wener Mai 25. Noddir y seremoni a chinio am yr wythfed flwyddyn gan Gwmni Ynni Byd-eang Valero, a bydd y tlysau gwobrau yn cael eu cyflwyno gan amrywiaeth o enwogion Cymreig.  

Mae'r digwyddiad blynyddol yn dathlu cwmnïau ac unigolion sy'n gweithio gyda'r celfyddydau i gyflawni amcanion busnes craidd sydd, yn ei dro, o fudd i bobl a chymunedau ledled Cymru.

Dewisir enillwyr y gwobrau gan banel annibynnol o feirniaid sydd ag arbenigedd mewn ffurfiau ymarferol ar gelfyddyd, nawdd a busnes. Byddant yn derbyn tlysau a gomisiynwyd yn arbennig a ddyluniwyd a chrëwyd gan Ann Catrin Evans, cerflunydd a gemydd o fri ryngwladol yn seiliedig yng Nghaernarfon.

Medd Prif Weithredwr C&B Cymru, Rachel Jones: “Mae'r partneriaethau a enwebwyd  ar gyfer pen-blwydd 25ain ein gwobrau yn dangos dangos yn glir cryfder ac amrywiaeth cymuned artistig Cymru yn ogystal â gweledigaeth ac ymrwymiad busnesau o bob sector a maint ledled y wlad.

Mae'r gwobrau hyn yn gyfle gwych i dynnu sylw at y gwaith arloesol a phellgyrhaeddol y mae'r ddwy sector yn ei wneud gyda'i gilydd, a hoffwn ddiolch i'n holl noddwyr am ein cynorthwyo i gynnal y gwobrau hyn eto. Dylai pob un o'r rownd derfynol ar y rhestr fer fod yn hynod o falch o'u cyflawniadau, a gobeithiaf y bydd y gydnabyddiaeth hon yn eu hannog i barhau â'u gwaith ysbrydoledig.”

I weld y rhestr fer lawn, ewch yma.

Mae’r cyfnod blaenoriaeth i archebu tocynnau a hysbysebu ar gyfer seremoni 2018 yn agor ar ddydd Mawrth Mawrth 13. Am fwy o wybodaeth, anfonwch e-bost at contactus@aandbcymru.org.uk neu ffoniwch 029 2030 3023. 

Gwelwch yr holl newyddion