26 Chwefror 2018yn ôl

Blog Interniaethau Creadigol Wythnos 20

Sioned Young, Pontio

Mae’r wythnosau diweddaraf yma wedi bod yn rhai prysur iawn! Rydw i wedi bod yn gweithio ar rywbeth gwahanol gyda phob un o fy tri mentor celfyddydau, sialens o bryd i’w gilydd, er wedi dweud hynny dwi’n falch i dderbyn profiad da mewn cymaint o feysydd.

Gyda James Goodman, Rheolwr Cronfeydd Strwythurol a Datblygu Rhanbarthol ym Mhrifysgol Bangor, rydw i wedi bod yn gweithio ar gais grant i elusen Cymraeg ar gyfer Uned Storio Amlbwrpas Creadigol i’r ganolfan. Gydag Elen ap Robert, Cyfarwyddwr Artistig Celfyddydau Pontio a James, rydw i wedi bod yn datblygu Pecyn Noddi ar gyfer y busnesau a fynychwyd ein noson Ymgysylltu a Busnesau nol yn Ionawr. Dwi wedi cael llawer o hwyl yn rhoi’r pecyn at ei gilydd a datblygu rhywbeth fydd wrth law i fusnesau cael dysgu mwy am y ganolfan, ein gwaith cymunedol a’r cyfleoedd i gefnogi.

Mae fy nhrydydd mentor, Sheila O’Neal, Cyfarwyddwr Gweithredol o Ddatblygiad Prifysgol Bangor ynghyd a fy Rheolwr Llinell Eleri Davies wedi bod yn gweithio gyda mi i ddatblygu ymhellach Cynllun Aelodaeth i Pontio. Er bod hyn yn dir anghyfarwydd i ni yma ym Pontio, mi ydwi’n edrych ymlaen at lansio rhywbeth newydd a fydd yn ymgyrch codi arian effeithiol a’n ffordd dda i mi adael fy marc o ddylanwad pan fyddai’n gadael yn yr haf.

Tu allan i waith mi wnes i hefyd fynychu cyfarfod ‘Lleisio eich Barn’ Cyngor Celfyddydau Cymru be gafodd pobl ifanc sy’n angerddol am y celfyddydau'r cyfle i gyfarfod a lleisio ein barn am ddyfodol ariannu’r celfyddydau yng Nghymru. Mi oedd o’n wych clywed straeon unigol pawb o pam eu bod nhw’n caru’r celfyddydau ac angen y parhad o’i ariannu. Yn bwysicaf oll, mi wnaeth y noson atgoffa mi faint o frwdfrydig ydw i fy hun am ariannu’r celfyddydau yng Nghymru a faint o falch ydw i fod fy ngwaith fel codwr arian i’r celfyddydau’n medru sicrhau yn union hynny.

Gwelwch yr holl newyddion