12 Chwefror 2018yn ôl

Blog Interniaethau Creadigol Wythnos 18

Lucy Purrington, Theatr y Sherman

Yma yn Theatr y Sherman, rydyn ni'n trechu melan y gaeaf trwy ddadorchuddio ein cyntedd newydd ar ôl ei adneddewyddiad.  Ar ôl mis prysur o blastr, paent a phinc (fe welwch y swyddfa docynnau yn sicr), rydyn ni wrth ein boddau i ailagor a dechrau tymor y Gwanwyn gyda Dublin Carol. Mae yna fwydlen bwyd a diod newydd hefyd, yn ogystal â'r cyntedd ar ei newydd wedd sydd â mynediad, awyrgylch a chyfleoedd gwell i'w ddefnyddio ar gyfer perfformiadau. A phetai hynny ddim yn ddigon i sirioli'r dyddiau glawog, yn ddiweddar enillon ni wobr Theatr Ranbarthol y Flwyddyn yng ngwobrau The Stage yn Llundain. Gan mai ni yw'r theatr Gymreig gyntaf i ennill y wobr hon, rydyn ni'n hynod o falch i gyfeirio sylw ar ba mor wych yw'r celfyddydau yng Nghymru.

Pan ddaw diweddariad nesaf fy mlog, byddaf hanner ffordd drwy'r Internieath Creadigol. Dydw i ddim yn gallu credu pa mor gyflym mae'r amser wedi mynd, ond mae ysgrifennu'r blogiau rheolaidd hyn yn gyfle defnyddiol i edrych yn ôl ac i adolygu'r hyn rydw i wedi'i gyflawni yn y cyfnod hwnnw. Trwy ddarllen y diweddariadau blaenorol, gallaf amlinellu fy nghynnydd ac rydw i'n teimlo'n ffodus fy mod i wedi gallu dod i Sherman yn ystod cyfnod diddorol iawn lle rydw i'n gweld ceisiadau llwyddiannus yn cael eu gwireddu.

Ar y mater hwn, rydw i'n parhau fy ngwaith ar lunio ceisiadau i Ymddiriedolaethau a Sefydliadau ac yn dysgu mwy am strategaethau codi arian tymor hir. Yn ogystal â hyn, rydw i'n ehangu fy natblygiad trwy fynychu cyrsiau Celfyddydau a Busnes Cymru a gynhelir gan Spindogs. Maen nhw i gyd wedi darparu mewnwelediad newydd i sut mae codi arian a marchnata yn rhannu perthynas symbiotig.

Mae'r sesiynau hyfforddi ar strategaethau cyfryngau cymdeithasol, cynnwys digidol, a dadansoddeg Google wedi rhoi gwell dealltwriaeth i mi o sut gall ein neges codi arian cael ei defnyddio i gyfeirio ein traffig gwe. Cyn hyn doeddwn i ddim yn gwybod pa effaith byddai codi arian ar-lein yn cael ar wneud y gorau o draffig gwe a chyrhaeddiad at ein cynulleidfa darged – mae'n fyd hollol newydd o ddadansoddeg Google, allweddeiriau a thagiau disgrifiad meta!

Gwelwch yr holl newyddion