6 Chwefror 2018yn ôl

Blog Interniaethau Creadigol Wythnos 17

Johnny Dawson, Theatr Hijinx

Os ydych chi wedi bod yn dilyn fy mlog (ac os nad ydych chi, ble 'dych chi 'di bod?) byddwch yn gwybod fy mod i'n hoffi rhannu tipyn bach o'r hyn rydw i wedi dysgu bob mis. Y mis hwn rydw i wedi dysgu bod fy nghar ddim yn hoffi tywydd oer, dydy gyrru ledled y wlad ddim yn ffordd ymlaciol i dreulio'ch gwyliau Nadolig, a bod strategaeth codi arian yr un mor bwysig â gweithgareddau codi arian eu hunain.

Yn Hijinx, rydw i'n gweithio ar draws sawl prosiect gwahanol ac yn ceisio mynd i'r afael â chymaint o ffrydiau codi arian â phosib. Ar ôl fy wythnosau cyntaf, daeth yn amlwg bod hyn yn golygu ei fod yn hawdd colli golwg ar ble ydw i gyda phopeth. Diolch byth am fy mentoriaid arbennig – Rich a Lynne. Dywedodd y ddau ohonynt fod rhaid i mi gael cynllun priodol ar bapur, gyda gweithrediadau a'r amseri wedi'u trefnu cam wrth gam. Gwych – gwnes i hynny ac roedd yn help mawr i drefnu fy syniadau a rheoli fy ngwaith. Ond, er fy mod i wedi creu'r ddogfen, ni ddaeth popeth ynghyd.

Yn ffodus, un o'r manteision o fod yn intern Celfyddydau a Busnes yw faint o hyfforddiant rydyn ni'n gallu mynychu. Yr wythnos diwethaf roedd gweithdy Cynllunio Strategaeth Codi Arian – yr union beth a oedd angen arnaf! Roedd yn cadarnhau i mi fod y cynllun a oedd gen i yn cynnwys yr elfennau cywir, ond efallai eu bod nhw yn y drefn neu'r ffurf anghywir. Nawr rydw i'n gweithio ar ddiweddaru'r cynllun i gywiro'r problemau hynny, a gobeithio byddai'n fy ngwneud imi fod hyd yn oed yn fwy effeithlon.

Roedd yn dda i wybod bod cynnwys y cynllun yna'n barod. Gwnes i alwad llwyddiannus i Ymddiriedolaeth hyd yn oed (gwelwch fy mlog diwethaf am gyd-destun) ac roeddwn i'n ddigon hapus i neidio mewn i sgwrs am nawdd gyda noddwr busnes posibl yn ystod ymweliad yn gynharach yr wythnos hon. Rydw i'n credu bod hyn yn dangos bod fy ngreddfau yn y swydd yn gwella a fy mod i'n dod yn fwy hyderus yn fy swydd.

Gwelwch yr holl newyddion