22 Ionawr 2018yn ôl

Blog Interniaethau Creadigol Wythnos 15

Sioned Young, Pontio

Mi yr oedd hi’n Flwyddyn Newydd Dda iawn i mi a’r tîm yn Pontio pan ddychwelais yn ôl i’r gwaith ar ôl y Nadolig i glywed y newyddion gwych fod fy nghais grant cyntaf wedi bod yn llwyddiannus! Mae’r grant gan Ŵyl Gwanwyn Age Cymru, gŵyl mis o hyd yn Mai sy’n dathlu creadigrwydd o fewn pobl hŷn. Gyda’r arian byddwn ni’n cynnal dangosiad glasur o ffilm ynghyd â sesiwn o gyd-ganu i ddilyn - gan dargedu’n benodol pobl sy’n byw gyda dementia a phobl hyn sy’n dueddol o ddioddef o unigrwydd cymdeithasol. Mi fydd hi’n gyfle gwych i ddod a chynulleidfaoedd newydd i Pontio a gobeithio, gweithio gyda busnesau lleol i ariannu hwn fel rhywbeth parhaol yn rhaglen Pontio.

Mae’r mwyafrif o fy ffocws yn y flwyddyn newydd wedi bod ar drefnu digwyddiad ymgysylltu â busnesau lleol yn Pontio, wedi’i ddilyn gan berfformiad o gynhyrchiad diweddaraf cwmni syrcas Pirates of the Carabina: Relentless Unstoppable Human Machine ar Nos Iau’r 18fed o Ionawr.

Mi oedd y digwyddiad yn gyfle i mi hysbysu’r busnesau yma o’r ystod eang o waith cyfranogol Pontio a’i werth, ynghyd a’u cyflwyno i syrcas gyfoes - cyfrwng poblogaidd iawn yn Pontio. Mi gefais amser gwych yn trefnu’r digwyddiad ac mi wnes i dderbyn ymarfer da mewn cyfathrebu amcanion Pontio ynghyd â’r hyn y medrwn ei gynnig i gefnogwyr posib.

Mi roddodd y noson hyder mawr i mi ddechrau ar siarad gyda busnesau am godi arian, a dysgu be hoffent dderbyn o’r cyfle i weithio gydag ein gilydd hefyd.

Ond, yn fwy na dim, mi atgoffodd y digwyddiad i mi fod yr holl bobl yma ddim yn enwau ar bapur i’w hofni am eu cysylltu ynglŷn â bwriadau Pontio, ond yn hytrach pobl fel chithau a minnau sydd eisiau gweld y celfyddydau yng Nghymru’n ffynnu.

Gwelwch yr holl newyddion