15 Ionawr 2018yn ôl

Blog Interniaethau Creadigol Wythnos 14

Maddie Towell, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Blwyddyn Newydd Dda!

Yn fy mlog diwethaf, ysgrifennais am ein holl ddigwyddiadau a oedd ar y gweill; wel nawr maen nhw wedi digwydd! Roedd pob digwyddiad yn unigryw ac roedd canlyniadau cadarnhaol i bob un ohonynt mewn ffyrdd gwahanol. Nod ein digwyddiad gyda UBS oedd tyfu ein cynllun aelodaeth yn ogystal â chynnwys ein noddwyr yn Llundain yn fwy. Roedd yn anhygoel pan, ychydig o ddiwrnodau ar ôl y digwyddiad, dechreuodd ffurflenni'r aelodau newydd gyrraedd. Yn ein Gala Opera, lansion ni ein Hysgol Opera newydd, a chafodd dderbyniad aruthrol. Roedd ein noddwyr wrth eu boddau gyda pherfformiadau ein myfyrwyr. Yn sicr mae'n debyg mai nhw oedd y mwyaf brwdfrydig wrth ddangos eu gwerthfawrogiad! Aeth ein digwyddiadau tu ôl i'r llen yn dda hefyd a chafodd ein noddwyr y cyfle i weld sut mae ein myfyrwyr yn elwa o'u cefnogaeth.

Ychydig cyn gwyliau'r Nadolig, ac ar ôl y digwyddiadau i gyd, anfonais ein cylchlythyr mis Rhagfyr, lot o bobl, lot o wybodaeth (yn cynnwys beth oedd ymlaen a chrynhoad o newyddion yr hydref) a lot mawr o amlenni!

Hefyd, rydyn ni nawr yn defnyddio Spektrix yn weithredol! Ers hynny, rydw i wedi treulio llawer o amser yn ceisio canfod beth all ei wneud, sut mae'n ei wneud a threfnu gwybodaeth. Rydw i wedi sganio ac ar fin uwchlwytho datganiadau cymorth rhodd. Rydw i'n glanhau hen gofnodion ac yn eu hadnewyddu, ac rydw i'n dysgu am sut mae adroddiadau yn cael eu rhedeg. Rydyn ni wedi cael sawl cyfarfod i drafod sut caiff pethau eu gosod a'u rhedeg yn y dyfodol!

Pan nad ydw i'n gwneud hynny, rydw i'n dechrau gweithio ar sawl cais i ymddiriedolaethau. Rydw  i'n cael cyfarfodydd i drafod cysyniadau cychwynnol ar gyfer un, yn trafod pa gyllid sydd angen arnon ni ar gyfer y prosiect yn union a beth yw ei nodau a'i amcanion. Mae'r ail gais, ar gyfer prosiect gwahanol, yn barod wedi'i gynllunio'n llawn a nawr mae'n rhaid i mi orffen y cais a'i gyflwyno gyda fy mysedd wedi'u croesi!

Gwelwch yr holl newyddion