9 Ionawr 2018yn ôl

Blog Interniaethau Creadigol Wythnos 13

Lucy Purrington, Theatr y Sherman 

Blwyddyn Newydd Dda o Theatr y Sherman! Cyn Nadolig, cefais y newyddion gwych fod un o'r ceisiadau roeddwn i wedi ysgrifennu wedi bod yn llwyddiannus. Mae'r Flwyddyn Newydd wedi ysbrydoli adlewyrchiad myfyrgar ar fy nghynnydd a phrofiadau o'r Interniaeth Greadigol hyd yn hyn. Mae dysgu wrth weithio yn rhan hanfodol o'r interniaeth, ac rydw i wedi bod yn ystyried gwerth profiad a sut gall ymarferion bach adeiladu tuag at wella set sgiliau ehangach. Roedd ysgrifennu'r cais yn darparu cyfle defnyddiol i mi i ailygyfarwyddo fy hun gyda chyfeiriad artistig Theatr y Sherman a'i rhaglenni allgymorth a chyfranogaeth sylweddol. O hyn, gallaf siarad am Theatr y Sherman yn fwy hyderus mewn digwyddiadau rhwydweithio – sy'n rhywbeth rydw i eisiau gweithio arno yn benodol.

Fel yr awgrymodd fy mentor busnes, rydw i wedi mynychu sawl gweithdy a digwyddiad rhwydweithio er mwyn gwella fy sgiliau a chynyddu fy mhrofiad rhwydweithio – mae'n rhaid ymarfer er mwyn perffeithio! Llywyddwyd un sesiwn werthfawr iawn gan Shamaine Robinson. Cynhaliwyd y sesiwn gan Sefydliad Rheolaeth Siartredig Cymru (CMI Cymru). Roedd gweld rhywun sydd, fel fi, yn dioddef o ddyslecsia, yn siarad gyda chymaint o hyder, ac yn gwybod o brofiad pa mor anodd gall hynny fod, yn ysbrydoledig.

Yn olaf, ond nid yn lleiaf, fel graddedig diweddar o Brifysgol De Cymru, roedd yn anrhydedd cael siarad am fy Interniaeth Greadigol a'r profiadau cefais tra roeddwn i'n astudio, fel rhan o'i Llwyddiannau Graddedigion ar-lein. Rydw i'n gobeithio bydd hyn yn ysbrydoli mwy o fyfyrwyr PDC i wneud cais am yr interniaeth yn y dyfodol.

Gallwch ei ddarllen yma: http://www.southwales.ac.uk/courses/ba-hons-photography/2791/graduate-profile-lucy-purrington/

Gwelwch yr holl newyddion