19 Rhagfyr 2017yn ôl

Blog Interniaethau Creadigol Wythnos 12

Johnny Dawson, Theatr Hijinx

Un o'r rhesymau dewisais fynd i faes codi arian yw er mwyn herio fy hun. Rydw i wastad wedi'i gweld yn anodd fod yn hyderus a mynd at bobl. Yn y maes codi arian, dyna'r cyfan rydych chi'n ei wneud yw mynd at bobl – ac rydych chi'n mynd atynt i wneud un o'r pethau rydyn ni fel pobl yn teimlo braidd yn annifyr yn ei wneud: Gofyn am arian! Weithiau mae hyn yn haws i'w wneud o du ôl i gyfrifiadur mewn e-bost, neu gais i ymddiriedolaeth. Mae'n llai hawdd i'w wneud ar y ffôn – yn enwedig os ydych chi'n galw heb wahoddiad – a hyd yn oed llai hawdd fyth yn bersonol.

Mae'r mis diwethaf wedi fy nysgu rhai pethau a fydd yn fy helpu i feistroli'r broblem hon yn fy mywyd proffesiynol. Yn gynnar ym mis Tachwedd, mynychais gwrs hyfforddi a gynhaliwyd gan yr Independent Theatre Council ar Godi Arian yn Effeithiol. Roedd yn weithdy undydd gwych, yn canolbwyntio yn bennaf ar ymddiriedolaethau, rhai ohonynt roeddwn i'n eu hadnabod yn barod.

Ond, fe ddysgais ddau brif wers:

-          Yn gyntaf, mae cysylltu ag ymddiriedolaeth dros y ffôn dim ond yn sgwrs rhwng dau berson. Peidiwch â chael eich llethu gan y ffaith eu bod nhw'n borthgeidwaid i arian  rydych chi ei eisiau; rydych chi'n dechrau cynhyrfu ac yn gwneud camgymeriadau.

-          Yn ail, mae ymddiriedolaethau yn bodoli oherwydd maen nhw EISIAU helpu elusennau. Felly pam na fyddent eisiau clywed gennych chi?

Tuag at ddiwedd mis Tachwedd, mynychais Symposiwm Codi Arian Celfyddydau & Busnes Cymru. Cefais y cyfle i glywed gan rai ymddiriedolaethau gwych. Dywedodd Amanda McMurray, o Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston, wrthym ei bod hi'n hoff o glywed gan bobl sy'n bwriadu gwneud cais, oherwydd mae'n golygu gall pawb fod ar yr un dudalen. 

Y peth gwaethaf a all ddigwydd yw eich bod chi'n dod i ffwrdd o sgwrs fel hon yn gwybod bod yr ymddiriedolaeth ddim am gefnogi'ch sefydliad. Mae hyn yn arbed amser i bawb. Mae'n rhaid imi ofyn i fyn hun, ai peth gwael yw hwn? A fy ateb i yw na, mae'n beth da!

Gwelwch yr holl newyddion