4 Rhagfyr 2017yn ôl

Blog Interniaethau Creadigol Wythnos 10

Sioned Young, Pontio

Mae’r pum wythnos diwethaf yma’n wir wedi bod cynnig blas o bopeth. Gyda thri mentor o fewn Pontio a’r Brifysgol rydw i wedi cael fy nghyflwyno i ystod eang o elfennau o fewn codi arian. Gan Sheila O’Neal, Cyfarwyddwr Datblygu’r Brifysgol, rydw i wedi cael y dasg o ymchwilio i’r potensial o ddatblygu gwasanaeth aelodaeth i Pontio.

Gydag Elen ap Robert, Cyfarwyddwr Artistig Pontio, rydw i wedi bod mewn trafodaeth a sefydliadau trydydd sector ynglŷn â phrosiectau ar y cyd. Ac yn gyffrous hefyd rydw i wedi cychwyn trefnu digwyddiad corfforaethol ar gyfer mis Ionawr, ble fyddai’n gwahodd busnesau lleol a chefnogwyr potensial i Pontio ac i weld cynhyrchiad newydd sbon, hir ddisgwyliedig, Pirates of the Carabina.  

Dros y pum wythnos diwethaf rydw i hefyd wedi cael y cyfle i fynychu cyfres o ddigwyddiadau. Wythnos ddiwethaf ces i helpu Celfyddydau a Busnes yn eu digwyddiad Rhwydweithio Gogledd Cymru yn Oriel MOSTYN, Llandudno.

Wedyn, dau ddiwrnod yn ddiweddarach wnes i drafaelio lawr i Gaerdydd ar gyfer Symposiwm Codi Arian Celfyddydau a Busnes. Ges i glywed gan lu o sefydliadau ac ymddiriedolaethau ynglŷn â pha ffactorau sy’n pennu llwyddiant mewn cais grant. Bu hwn yn ddefnyddiol iawn gan fy mod ar hyn o bryd yn gweithio ar fy nghais grant bach cyntaf i gefnogi ariannu dangosiad ffilm i bobl hŷn, gyda’r gobaith o helpu i daclo’r cynnydd mewn unigrwydd cymdeithasol o fewn y boblogaeth hŷn. Rhagwelir y byddai hyn hefyd yn fodd o gyflwyno cynulleidfaoedd newydd i Pontio.

Mi wnaeth mynychu’r Symposiwm hefyd roi'r cyfle i mi gyfarfod codwyr arian ym maes y celfyddydau o led led Cymru a dal i fyny gyda dau o fy nghyd-interniaid, Johnny a Lucy. Mi oedd hi’n ryddhad mawr clywed eu bod nhw wedi wynebu ambell i rwystr tebyg a phrofi cam bras tebyg ymlaen ac er i’r bedwar intern arall fod pen arall y wlad rydw i’n edrych ymlaen at rannu gweddill siwrne’r interniaeth gyda nhw a’n gweld ni’n blodeuo i fod (gobeithio) yn godwyr arian gwych!

Gwelwch yr holl newyddion