1 Rhagfyr 2017yn ôl

Gwobrau C&B Cymru 2018: 25 Mlynedd o Ddathlu Cydweithrediad Creadigol

Noddir gan

 

Mae'r chwiliad wedi cychwyn am bartneriaethau creadigol gorau Cymru mewn blwyddyn carreg filltir

Mae Gwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru yn nodi carreg filltir sylweddol yn 2018 gyda'i 25ainseremoni flynyddol. Cynhelir y dathliad Jiwbilî Arian ar y llwyfan yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar ddydd Gwener 25 Mai ac mae'r chwilfa bellach ar y gweill am y gorau mewn partneriaeth greadigol ledled y wlad.

Mae'r Gwobrau, sydd ers chwarter canrif wedi annog, cydnabod a dathlu partneriaethau enghreifftiol rhwng y sector preifat a'r celfyddydau, yn parhau i adlewyrchu'r ystod eang o waith a wneir gan C&B Cymru. Noddir seremoni 2018 am yr 8fed flwyddyn gan Gwmni Ynni Byd-eang Valero, sy'n arwain rhestr eang o gefnogwyr newydd a hirsefydlog.

Categorïau’r Gwobrau yw:

Mae’r rôl hanfodol y mae unigolion yn ei chwarae wrth gefnogi’r celfyddydau ledled Cymru unwaith eto yn cael ei gydnabod gan y Wobr Robert Maskrey am Ddyngarwch Celfyddydol. Mae haelioni personol yn chwarae rhan gynyddol bwysig ym mywyd diwylliannol Cymru ac mae gan C&B Cymru rôl bwysig wrth annog cydnabyddiaeth gyhoeddus am y dull hwn o gefnogaeth gelfyddydol.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Llun 22 Ionawr.

Mae Ffurflenni Enwebu ar gael drwy e-bost gan contactus@aandbcymru.org.uk neu drwy glicio ar y dolenni isod

Ffurflen Enwebu Categorïau Busnes

Ffurflen Enwebu Gwobr Robert Maskrey am Ddyngarwch Celfyddydol

Ffurflen Enwebu Gwobr Ymgynghorydd Grant Stephens Family Law 

Yn ychwanegol at noddwyr ariannol y gwobrau, mae C&B Cymru yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid digwyddiad ar ei seremoni blaenllaw, pob un ohonynt yn ganolog i lwyddiant y noson. Maent yn cynnwys y partner cyfryngau Orchard Media & EventsCarrick CreativeCeltic Spirit CompanyFlightLink WalesFlower LodgeFreshwaterIntercity RemovalsLlanllyr SourceMaes Awyr CaerdyddPark Plaza Cardiff a Sunmagic Juices.

Dewisir enillwyr y gwobrau gan banel annibynnol o feirniaid sydd ag arbenigedd mewn ffurfiau ymarferol ar gelfyddyd, nawdd a nodau’r sector preifat. Yr unigolion fydd yn beirniadu’r categorïau partneriaethau busnes yw Ken Grayson, Prif Weithredwr Peninsula Home Improvements;  Karen Hodge o Hodge Group; Karen MacKinnon, Cyfarwyddwr a Churadwr Artes Mundi; a Rheolwr Materion Cyhoeddus Valero, Stephen Thornton.

Bydd Gwobr Ymgynghorydd Grant Stephens Family Law yn cael ei beirniadu gan Joanna Rees, Partner yn Blake Morgan; enillydd y llynedd, Jeremy Salisbury a noddwr y categori, Grant Stephens.

Bydd yr unigolion a chwmnïau llwyddiannus unwaith eto yn derbyn tlysau a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer y seremoni. Bydd y tlysau pen-blwydd arian yn cael eu dylunio a'u creu gan Ann Catrin Evans, cerflynydd a gemydd o fri rhyngwladol sy'n byw ac yn gweithio yng Nghaernarfon. Bydd cynlluniau Ann Catrin ar gyfer Gwobrau C&B Cymru yn adlewyrchu arwyddocâd 25 mlynedd o weithio mewn partneriaeth.

Gwelwch yr holl newyddion

Meddai Celfyddydau & Busnes Cymru ...

"Wrth weithio gyda ni mae ein partneriaid busnes yn dangos eu cred ym mhwysigrwydd a phŵer y celfyddydau. Mae partneriaethau gyda'r sector preifat yn fwy hanfodol i iechyd a lles y sector creadigol a'r genedl nag erioed o'r blaen ac mae'r prosiectau arloesol sy'n deillio o hyn yn helpu i greu cymdeithas gyfoethocach. Bob blwyddyn, edrychaf ymlaen at weld yr enwebiadau, ond bydd Gwobrau 2018 yn hynod o arbennig gan fod C&B Cymru yn nodi'r garreg filltir go iawn o gydnabod a gwobrwyo'r gorau o ran cydweithio ar draws y sector am 25 mlynedd rhyfeddol."

Rachel Jones, Prif Weithredwr C&B Cymru