6 Tachwedd 2017yn ôl

Rheolwr Datblygu C&B Cymru, De a Gorllewin Cymru

Llawn Amser, Wedi ei leoli yng Nghaerdydd 
Cyflog - £22K-£24K

Mae C&B Cymru yn chwilio am reolwr celfyddydol profiadol i ddarparu ystod o wasanaethau ledled De a Gorllewin Cymru.

Mae'r rôl yn gofyn am effeithlonrwydd, blaengaredd, gwaith tîm, hunan-gymhelliant a'r gallu i ysbrydoli hyder a hygrededd yn rheolwyr busnes a’r celfyddydau.

Am fanylion pellach a phecyn ymgeisio, cliciwch yma os gwelwch yn dda neu anfonwch e-bost i contactus@aandbcymru.org.uk

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 27 Tachwedd 2017
Dyddiad y cyfweliad: 5 Rhagfyr 2017
  

Mae Celfyddydau & Busnes Cymru yn ymdrechu i fod yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Gwelwch yr holl newyddion