23 Hydref 2017yn ôl

Blog Interniaethau Creadigol Wythnos 4

Maddie Towell, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru 

Cwrdd â'r tîm, archwilio'r coleg, ffeindio fy nesg, co ni off! Dwi wedi bod yma am bron dair wythnos erbyn hyn ac mae wedi bod yn gorwynt! Unwaith es i'r afael â'r elfennau sylfaenol, mae wedi bod yn ddi-baid! Yn gyntaf gwnes i rywfaint o ymchwil i'r coleg cyn dysgais am ein cynllun cyfeillion Cyswllt. Hyd yn hyn rydw i wedi cymryd cofnodion cyfarfod, dysgu am wahanol lefelau aelodaeth, adnewyddu aelodaethau'r Hydref i gyd (mwy neu lai) ar tessitura (y fas data ar-lein) ac ar daenlenni. Rydw i wedi anfon llythyr o ddiolch, cerdyn aelodaeth a chylchlythyr i bob un ohonynt. Rydw i hefyd wedi croeswirio cyfeiriad pob un a nawr rydw i'n teimlo fel fy mod i'n dechrau defnyddio tessitura fel dewin, yn enwedig pan ddysgais sut i wneud adroddiadau rhaglen a chofnodi arian!

Yn ddiweddar, rydw i wedi bod yn chwilio am syniadau yn ymwneud â chymynroddion gan ein bod ni'n datblygu'r system cymynroddion ymhellach. Rydw i wedi bod yn edrych ar ymddiriedolaethau a sefydliadau a allai noddi ein gŵyl ysgrifennu a drama newydd, NEWYDD. Rydw i hyd yn oed wedi dechrau ysgrifennu fy nghais am gyllid cyntaf!

Cynhalion ni ddigwyddiadau i godi arian yn seiliedig ar gyngerdd a gweithdy Maestro Gergiev ac Ensemble Mariinsky Stradivarius pan ddaethant i'r coleg. Daeth rhai o aelodau Cyswllt i mewn ar gyfer y gweithdy a chynhalion ni dderbyniad diodydd i gyd-ddigwydd â'r cyngerdd. Roedd hyn hefyd yn gyfle gwych i groesawi ein Pennaeth Gweithredol newydd.

A ddoe cynhaliwyd Cinio Elusennol Mis Ymwybyddiaeth Canser y Fron gan Tenovus yn Cornerstone a derbyniais wahoddiad caredig gan fy mentor busnes Karen Welch. Roedd gallu mynychu'r digwyddiad yn wych!

Gwelwch yr holl newyddion