7 Ebrill 2017yn ôl

Datgelir rhestr fer Gwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru 2017

Mae cwmni siocled o Orllewin Cymru, carchar ym Mhen-y-bont ar Ogwr a iard gychod ar Ynys Môn ymhlith rhai o'r sefydliadau ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau chwenychedig Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru 2017.

Cyhoeddwyd y rhestr fer heddiw [7 Ebrill 2017], a gwelwyd 22 o fusnesau a'u partneriaid celfyddydol eu enwi yn y rownd derfynol ar gyfer gwobrau eleni. Maent yn awr yn cael eu gosod i frwydro i ennill un o’r tlysau a geisir yn ddyfal yn y seremoni wobrwyo ym mis Mehefin.

Yn ogystal ag enillwyr yr wyth categori gwobrau, bydd y rhai sy'n derbyn y Wobr Robert Maskrey am Ddyngarwch Celfyddydol fawreddog, Busnes y Flwyddyn Admiral a Gwobr Celfyddydau Hospital Innovations hefyd yn cael eu cyhoeddi ar y noson, lle nad oes rhestr fer.

Bydd 24ain Gwobrau C&B Cymru yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar nos Wener 23 Mehefin. Noddir y seremoni a chinio am y seithfed flwyddyn gan Gwmni Ynni Byd-eang Valero, a bydd y tlysau gwobrau yn cael eu cyflwyno gan amrywiaeth o enwogion Cymreig.  

Mae'r digwyddiad blynyddol yn dathlu cwmnïau ac unigolion sy'n gweithio gyda'r celfyddydau i gyflawni amcanion busnes craidd sydd, yn ei dro, o fudd i bobl a chymunedau ledled Cymru.

Dewisir enillwyr y gwobrau gan banel annibynnol o feirniaid sydd ag arbenigedd mewn ffurfiau ymarferol ar gelfyddyd, nawdd a busnes. Byddant yn derbyn tlysau a gomisiynwyd yn arbennig a ddyluniwyd a gwneir gan Ingrid Walker, artist gwydr lliw sy’n byw ac yn gweithio ym Mro Morgannwg.

Medd Prif Weithredwr C&B Cymru, Rachel Jones: “Mae'r partneriaethau a enwebwyd eleni yn dangos cryfder ac amrywiaeth y gymuned artistig ledled Cymru, ac mae’r rheini yn y rownd derfynol i gyd wedi gweithio'n galed i ddatblygu cydberthnasau sy'n ymestyn y tu hwnt i'w sector ac yn gwella'r gwaith o fewn mentrau preifat.

"Mae'r gwobrau hyn yn gyfle gwych i amlygu’r gwaith gwych y mae busnesau a'r celfyddydau yn gwneud gyda'i gilydd, a hoffwn ddiolch i bob un o'n noddwyr am ein cefnogi i gynnal y gwobrau hyn unwaith eto. Dylai pob un o'r rownd derfynol ar y rhestr fer fod yn hynod falch o'u llwyddiannau, ac rwy'n gobeithio bydd y gydnabyddiaeth hon yn eu hannog i barhau â'u gwaith ysbrydoledig.”

I weld y rhestr fer lawn, cliciwch yma.

Mae’r cyfnod blaenoriaeth i archebu tocynnau a hysbysebu ar gyfer seremoni 2017 ar agor. Am fwy o wybodaeth, anfonwch e-bost at contactus@aandbcymru.org.uk neu ffoniwch 029 2030 3023. 

Gwelwch yr holl newyddion