24 Ionawr 2017yn ôl

Gwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru 2017 - Galwad am Berfformwyr

Bydd Seremoni Wobrwyo a chinio 2017 yn cael ei gynnal ar lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru ar ddydd Gwener 23 Mehefin. Bydd y 400+ o westeion yn y digwyddiad blaenllaw yn cynnwys uwch gynrychiolwyr o fusnes, y celfyddydau a bywyd cyhoeddus.

Mae C&B Cymru yn gwahodd ei aelodau celfyddydol i gyflwyno syniadau i gymryd rhan yn y digwyddiad hwn. Mae yna ddau gyfle i berfformio ar gael - perfformiad byr ar ddechrau'r ffurfioldebau (tua 7.45yh) a pherfformiad o 20 munud ar ddiwedd y seremoni (tua 10.30yh).

Pe hoffech wneud cais am un neu ddau o'r cyfleoedd arddangos unigryw, llenwch y ffurflen hon a'i dychwelyd i C&B Cymru dim hwyrach na dydd Gwener 17 Chwefror, os gwelwch yn dda.

Nodwch, mae'r cyfle hwn ar gael i aelodau celfyddydol C&B Cymru yn unig.

I gael mwy o wybodaeth am ymuno â C&B Cymru, cliciwch yma.

Gwelwch yr holl newyddion