20 Ionawr 2017yn ôl

Gwobrau C&B Cymru 2017

Dathlu Cydweithrediad Creadigol

Mae’r chwilfa wedi cychwyn i ddod o hyd i’r partneriaethau creadigol orau wrth i Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru lansio ei 24ain seremoni wobrwyo flynyddol.  

Mae’r Gwobrau, sy’n annog, yn cydnabod ac yn dathlu partneriaethau rhagorol rhwng y sector preifat a’r celfyddydau, yn adlewyrchu’r amrywiaeth eang o waith a wneir gan C&B Cymru. Bydd seremoni 2017, a noddir am y 7fed flwyddyn gan Gwmni Ynni Byd-eang Valero, yn cael ei gynnal ar lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru ar ddydd Gwener 23 Mehefin.

Categorïau’r Gwobrau yw:

  • Celfyddydau, Busnes a Hunaniaeth Brand, noddir gan Pendine Park Care Organisation
  • Celfyddydau, Busnes a’r Gymuned, noddir gan Wales & West Utilities
  • Celfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc, noddir gan GE Aviation
  • Celfyddydau a Busnes Bach, noddir gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality
  • Celfyddydau, Busnes ac Iechyd, noddir gan Cartrefi Conwy
  • Celfyddydau, Busnes a’r Amgylchedd, noddir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a The Waterloo Foundation
  • Celfyddydau, Busnes a Gweithwyr, noddir gan Western Power Distribution
  • Gwobr Ymgynghorydd Grant Stephens Family Law
  • Busnes y Flwyddyn Admiral
  • Gwobr Celfyddydau Hospital Innovations

Mae’r rôl hanfodol y mae unigolion yn ei chwarae wrth gefnogi’r celfyddydau ledled Cymru unwaith eto yn cael ei gydnabod gan gwobr am ddyngarwch. Mae haelioni personol yn chwarae rhan gynyddol bwysig mewn bywyd diwylliannol Cymru ac mae gan C&B Cymru rôl bwysig wrth annog cydnabyddiaeth gyhoeddus am y dull hwn o gefnogaeth celfyddydol. Yn 2017, ailenwir y wobr i’r Wobr Robert Maskrey am Ddyngarwch Celfyddydol, i nodi'r gefnogaeth eang a phybyr a roddir i C&B Cymru a'r celfyddydau ledled Cymru gan y diweddar Mr Maskrey dros nifer o flynyddoedd.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Gwener 3 Mawrth

Mae Ffurflenni Enwebu ar gael drwy e-bost gan contactus@aandbcymru.org.uk neu drwy glicio ar y dolenni isod:

Ffurflen Enwebu Categorïau Busnes

Ffurflen Enwebu Gwobr Robert Maskrey am Ddyngarwch Celfyddydol

Ffurflen Enwebu Gwobr Ymgynghorydd Grant Stephens Family Law

Yn ychwanegol at noddwyr ariannol y gwobrau, mae C&B Cymru yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid digwyddiad ar ei seremoni blaenllaw, pob un ohonynt yn ganolog i lwyddiant y noson. Maent yn cynnwys y partner cyfryngau Orchard Media & Events, Carrick Design and Print. Celtic Spirit Company, FlightLink Wales, Flower Lodge, Fruitapeel, Intercity Removals, Llanllyr Source, a Maes Awyr Caerdydd.

Dewisir enillwyr y gwobrau gan banel annibynnol o feirniaid sydd ag arbenigedd mewn ffurfiau ymarferol ar gelfyddyd, nawdd a nodau’r sector preifat. Yr unigolion fydd yn beirniadu’r categorïau partneriaethau busnes yw: Sian Humpherson, Ymgynghorydd Busnes, Gwesty’r Royal Oak Betws-y-Coed; Debbie Green, Prif Weithredwr Coastal Housing; Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru, Arwel GruffyddLa-Chun Lindsay, Prif Weithredwr GE Aviation Wales; a Craig Stephenson, Cyfarwyddwr Gwasanaethau’r Comisiwn, Cynulliad Cenedlathol Cymru. Bydd Gwobr Ymgynghorydd Grant Stephens Family Law yn cael ei beirniadu gan ddau gefnogwr pybyr o Raglenni Datblygiad Proffesiynol C&B Cymru, Ymgynghorydd Busnes Ian Hannah, a Jeremy Jones, Fulcrum Direct.

Bydd yr unigolion a chwmnïau llwyddiannus unwaith eto yn derbyn tlysau a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer y seremoni. Eleni bydd y tlysau yn cael eu dylunio a’u creu gan Ingrid Walker, artist gwydr lliw sy’n byw ac yn gweithio ym Mro Morgannwg. Caiff Ingrid ei hysbrydoli gan ei hamgylchoedd, gan gynnwys bywyd gwyllt a'r dirwedd. Bydd ei thlysau yn wydr lliw wedi ei osod ar froc môr, yn portreadu tirluniau sy'n adlewyrchu Blwyddyn Chwedlau Llywodraeth Cymru, gan ddathlu gorffennol, presennol a dyfodol y genedl.

Gwelwch yr holl newyddion

Meddai Celfyddydau & Busnes Cymru ...

Mae'n wirioneddol ysbrydoledig i allu dathlu cefnogaeth y sector preifat o’r celfyddydau yng Nghymru, sy'n bwysicach nawr nag a fu erioed. Ar ôl cael y fraint o weithio gyda nifer o bartneriaethau arloesol yn y 12 mis diwethaf, yr wyf yn edrych ymlaen yn fawr at weld yr enwebiadau yn 2017. Rwyf hefyd yn falch o gael y cyfle i ddathlu cyfraniad anhygoel a wnaed gan ddyn busnes Caerdydd, Robert Maskrey, i'r celfyddydau yng Nghymru trwy enwi’r Wobr Dyngarwch er anrhydedd iddo. Fel un o gefnogwyr cryfaf a ffrindiau anwylaf C&B Cymru, teimlir ei golled yn fawr gan bob un ohonom. Dros nifer o flynyddoedd rhoddodd yn rhydd o'i amser, yn cynnig cyngor cadarn gyda gofal, doethineb aruthrol, cynhesrwydd gwirioneddol a hiwmor gwych. Braint yw i fod wedi cael perthynas mor wych gyda dyn a ymgorfforodd gwir ystyr o Ddyngarwch.

Rachel Jones, Prif Weithredwr, C&B Cymru