7 Ebrill 2016yn ôl

Blog Interniaethau Creadigol Wythnos 24

Sophie Potter, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Hunan-fyfyrio, rheoli prosiect a rhoddi ar-lein

Mae’r mis hwn wedi ymwneud yn llwyr â hunan-asesu. Rhoddodd y cyfarfod Adolygiad Hanner ffordd gyda C&B Cymru y cyfle i mi wneud ychydig o adfyfyrio holl-bwysig: pa mor bell yr wyf wedi dod?, beth ydw i wedi ei ddysgu hyd yn hyn?, ydw i wedi cyrraedd fy nodau?, a ble ydw i'n eisiau mynd o fan hyn?

Yr hyn sy’n hollol amlwg yw fy mod i, o fewn swm cymharol fyr o amser, wedi dysgu llawer iawn am godi arian, am y celfyddydau yng Nghymru, am sefydliadau celfyddydol yn eu cyfanrwydd, ac am waith swyddfa / gweinyddol. Rwyf wedi gweithio ar amrywiaeth o brosiectau cyffrous, wedi teimlo fel rhan go iawn o dîm, ac yn sicr wedi setlo i mewn. Diolch byth fod bywyd swyddfa yn llawer llai lletchwith nag y mae’r llun rhagarweiniol cychwynnol yn awgrymu!

Mae bod yn rhan o dîm cefnogol wedi golygu fy mod wedi cael y cyfle i ymhel â  phob agwedd o godi arian, yn ogystal â rhoi ysbaid i mi wir cael meddwl am ba gyfeiriad hoffwn i gymryd fy ngyrfa codi arian.

Un o heriau’r interniaeth fu i ddod o hyd tasgau ble y gallaf ddefnyddio fy sgiliau i fy ngallu gorau, a chyfrannu at waith yr adran. Yn ffodus, yr wyf mewn sefyllfa lle mae aelodau fy nhîm yn hynod gefnogol o hyn, ac yn mynd ati i geisio dod o hyd i dasgau a fyddai'n addas ar gyfer fy personoliaeth.

Rwy'n berson creadigol, ac yr wyf yn mwynhau cael rheolaeth greadigol dros bethau, yn gweithio ar brosiectau sy'n cynnwys elfennau o ddylunio, ysgrifennu creadigol a delweddau. Rwyf wedi cael y dasg enfawr o ddiweddaru’r tudalennau 'Cefnogwch Ni' ar wefan CBCDC. Tasg sydd yn hen bryd, ac yn un mae pob aelod o’r tîm wedi ymgymryd â (yn ogystal â Myfyrwyr Rheoli'r Celfyddydau ymroddedig ar leoliad gwaith!), fy rôl i bellach yw coladu'r holl wybodaeth hon a chynllunio sut i symud y prosiect hwn yn ei flaen. Mae'n swydd sy'n ymwneud ag ymchwil, rheoli prosiectau a chyflawni prosiectau yn ogystal â chreadigrwydd, ac yn her galonogol i’w gwblhau cyn diwedd y 10 mis.

Yn ffodus, daeth Sesiynau Hyfforddi C&B Cymru ar 'Ysgrifennu Copi i’r We' ar yr union adeg iawn, ac rwyf wedi gallu dysgu gan arbenigwyr y diwydiant o Spindogs ar y ffordd orau i ddatblygu ein presenoldeb ar-lein (diolch i chi!). Rwyf hefyd wedi cymryd gofal am sefydlu tudalen Elusennau ‘JustGiving' ar gyfer y Coleg, er mwyn gwneud y mwyaf o rhoddion ar-lein, ac i godi ein proffil fel elusen yn ogystal â bod yn conservatoire.

Bydd gosod mwy o bwyslais ar roddi ar-lein yn darparu mwy o bosibiliadauar gyfer ffrydiau incwm i’r adran, gydag ychydig costau gweinyddol, a gobeithio y bydd yn golygu fy mod yn gallu cyfrannu at yr adran ymhell ar ôl gorffeniadau interniaeth.

https://www.justgiving.com/royalwelshcollege-musicdrama

Gwelwch yr holl newyddion