1 Rhagfyr 2014yn ôl

Blog Interniaethau Creadigol Wythnos 10

Olivia Richardson, Nofit State CircusJyglo.
Rwyf wedi cael cynnig arni - gyda sgarffiau, yn fy nosbarth Circus Mish Mash cyntaf ac i fod yn onest, doeddwn i ddim yn dda iawn.

Ar y dechrau nid oeddwn yn jyglo o gwbl, llai 'jyglo' a mwy 'hancesi yn bwrw glaw'. Byddai'n edrych yn well os byddwn i wedi taflu pob un o'r tri sgarff i fyny yn yr awyr ar yr un pryd. O leiaf wedyn ni fyddwn i wedi bod yn ceisio eu dal nhw i gyd gyda’i gilydd, breichiau ym mhob man, gormod o chwys i sôn amdani - fel os bydd un sgarff felen llachar yn gorffwys ar y mat ddamwain islaw yna mi fydd bywyd, fel y gwyddom, yn dod i ben.

Roeddwn i wedi penderfynu, cyn i'r peli jyglo cael eu gosod i mewn i fy nwylo (oedd yn awr yn ludiog!), nad oeddwn yn gallu jyglo. A ni fyddai byth. A bu’r agwedd gwangalon yma yn gwneud i mi feddwl am drosiadau...

I feistroli jyglo, rhaid i chi ddechrau gydag un pêl yn unig. Yn bennaf, y peth pwysicaf i ddysgu yw sut i daflu a dal pêl yn gywir. Mae’r un fath â chodi arian, a gweithio yn gyffredinol. Mae llawer o dasgau unigol i ymgymryd ar yr un pryd ac mae angen i bob un gael ei gyflawni at safon uchel. Felly os nad ydych yn gallu trin un, sut ar y ddaear byddwch chi’n jyglo tri?

Heb gael dim profiad o ddatblygu yn y gorffennol, mae’r dau fis cyntaf yn NoFit State wedi bod yn bwysig er mwyn adeiladu fy ymreolaeth yn raddol. Wrth dechrau yn araf, er mwyn sicrhau y gallwn i gyflawni un tasg yn llwyddiannus ar fy mhen fy hun, byddwn ni’n ychwanegu un pêl ar y tro – er mwyn cyrraedd y pwynt lle byddwn yn teimlo'n gyfforddus yn jyglo nifer o dasgau yn hyderus ac yn annibynnol.

Rhan enfawr arall o ddysgu sut i jyglo yw gwybod eich bod yn mynd i ollwng rhai peli. Mae'n anochel. Gan ddechrau gyda 2 bêl, clybiau, sgarffiau ... cyllyll - beth bynnag yr hoffech, byddwch yn taflu pob un yn yr awyr, un ar ôl y llall ac yn gadael iddyn nhw ddisgyn. Un, dau, yn disgyn, yn disgyn. Mae gwylio sut maent yn disgyn yn rhan enfawr o ddysgu sut i ddal nhw, ond mae’r ymarfer yma hefyd yn dysgu gwers mewn gwydnwch.

• Rydych yn dysgu.
• Rydych yn newydd i hyn.
• Rydych yn mynd i ollwng pethau.
• Nid ydych chi’n Superwoman.

Mae'n rhaid i bawb ddechrau yn rhywle, ac mae cyrreadd pwynt lle gallwch chi dderbyn nad ydych chi’n mynd i allu gwneud popeth ar unwaith yn beth pwysig iawn.

Ble ydw i nawr? Rwyf yn jyglo. Efallai nad wyf yn un o’r rhai mwyaf cain neu gosgeiddig, neu'n jyglo tra’n gyrru beic un olwyn ar wifrau dynn dros Rhaeadr Niagara, ond rwyf yn dal i jyglo - llu o dasgau i gyd yn yr awyr ar yr un pryd. Boed yn jyglo neu’n codi arian, mae gen i ffordd bell i fynd ac mae llawer o beli i ollwng - ond rwyf hefyd yn llawer gwell yn y ddau na phan ddechreuais 2 mis yn ôl, felly mae hynny’n iawn gen i!

(A dyma blwg digywilydd! Ar y 12fed/13eg Rhagfyr, mae Cabaret Nadolig NoFit State. Mae yna hefyd raffl gwych gyda rhai gwobrau rhyfeddol a drefnwyd gen i. Mae tocynnau Cabaret / tocynnau raffl ar gael yn NFS John Street neu ar y we. Byddwch yna.)

Gwelwch yr holl newyddion