15 Hydref 2013yn ôl

Wythnos Ymddiriedolwyr - Sgwrs Bwrdd

Mae ymddiriedolwyr yn hanfodol i iechyd a chynaliadwyedd elusennau ac mae eu gwaith yn cael ei ddathlu ledled y DU mewn Wythnos Ymddiriedolwyr flynyddol. Mae’r rôl bwysig yn dod gyda'r cyfrifoldeb o helpu i sicrhau fod sefydliadau yn ffynnu.
 
Mae C&B Cymru yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd sy'n helpu sefydliadau celfyddydol a'u byrddau i gyflawni eu potensial trwy reolaeth cryf ac effeithiol.
 
I ddathlu Wythnos Ymddiriedolwyr 2013, bydd C&B Cymru yn cyflwyno cyrsiau wedi'u hanelu at aelodau bwrdd a'r rhai sy'n adrodd i fyrddau.
 
Os ydych yn Ymddiriedolwr o elusen celfyddydol, mae cwrs Ar Fwrdd C&B Cymru wedi ei gynllunio ar eich cyfer chi ac mae’n cael ei chynnal yng Nghaerdydd a Hen Golwyn ar ddydd Mawrth 5 Tachwedd.
 
Os ydych chi’n Reolwr Celfyddydol, yna cwrs Materion Bwrdd C&B Cymru yw’r un i chi. Mae'n cael ei chynnal yng Nghaerdydd ar ddydd Iau 7 Tachwedd.
 
Mae manylion llawn isod. Os hoffech chi archebu lle ar un o'r sesiynau hyn yna ebostiwch contactus@aandbcymru.org.uk  neu drwy ffonio 02920 303023 os gwelwch yn dda.

Ar Fwrdd – Dydd Mawrth 5 Tachwedd
Mae'r cwrs hanner-dydd yma wedi ei hanelu at unigolion sy'n eistedd ar fyrddau sefydliadau celfyddydol. Mae'n rhoi arweiniad hanfodol i sicrhau llywodraethu cyfrifol a rolau a chyfrifoldebau ymddiriedolwyr.
Sefydliad:
Eversheds, Caerdydd, 9.30yb – 1.00yh
TAPE, Hen Golwyn, 10.00yb – 1.30yh
Pris:
£80 + TAW, Aelodau; £100 + TAW, os nad ydych yn aelod
 
Materion Bwrdd – Dydd Iau 7 Tachwedd
Mae'r cwrs hwn yn sesiwn un-dydd ymarferol sy'n darparu uwch reolwyr celfyddydol gyda’r cyfle i archwilio ffyrdd o wella perfformiad a chyfraniad eu Byrddau. Mae'r agenda yn cynnwys:
•      Pwrpas y bwrdd
•      Rolau a chyfrifoldebau aelodaeth bwrdd – gan sicrhau dealltwriaeth
•      Y nod craidd – aelodau bwrdd fel eiriolwyr llwyddiannus
•      Gwella effeithlonrwydd y bwrdd
Sefydliad: 
Eversheds, Caerdydd, 10.00yb – 4.30yh
Pris:
£100 + TAW, Aelodau; £120 + TAW, os nad ydych yn aelod

Gwelwch yr holl newyddion