29 Ionawr 2013yn ôl

Dyddiad Cau Nesaf ar gyfer y Rhaglenni Buddsoddiad

Mae Celfyddydau & Busnes Cymru yn falch o gyhoeddi dyddiad cyfarfod nesaf ei Phanel Buddsoddi. Bydd y cyfarfod, a gynhelir ar ddydd Mercher 20 Fawrth 2013, yn asesu cynigion i gynlluniau CultureStep a Buddsoddi Celf & Phlant.

Mae CultureStep yn buddsoddi mewn partneriaethau busnes / celfyddydol sy’n mynd i’r afael ag o leiaf un o’r blaenoriaethau canlynol:

• Galluogi cynhwysiad cymdeithasol, mynediad ac allymestyn;
• Galluogi gweithgaredd mewn ardaloedd blaenoriaeth yng Nghymru (Ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf);
• Cyfrannu at yr agenda Celfyddydau ac Iechyd;
• Cefnogi amrywiaeth;
• Cyfrannu at adfywio amgylcheddol;
• Hyrwyddo statws cyfartal ar gyfer yr Iaith Gymraeg;
• Defnyddio’r celfyddydau i gymell, datblygu a hyfforddi staff busnes;
• Darparu cyfleoedd hyfforddi a datblygu ar gyfer bobl yn y gymuned;
• Annog buddsoddiad busnes yn y celfyddydau o tu allan i Gymru.

Mae Buddsoddi Celf & Phlant yn canolbwyntio’n gadarn ar blant a phobl ifanc dan anfantais. Mae’n rhaid i bob prosiect frwydro yn erbyn yr anfantais hon a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl ifanc drwy ymgysylltu â’r celfyddydau. Mae enghreifftiau o anfanteision o’r fath yn cynnwys:

• Salwch, gofid, cam-drin neu esgeulustod;
• Unrhyw fath o anabledd;
• Anawsterau ymddygiad neu seicolegol;
• Byw mewn tlodi neu mewn sefyllfa o amddifadedd.

Am wybodaeth pellach neu cyngor ynglyn ag ymgeisio i Fusoddiad Celfyddydau & Busnes Cymru, e-bostiwch contactus@aandbcymru.org.uk os gwelwch yn dda, neu ffoniwch Becca Lloyd yng Nghaerdydd (029 2030 3023) neu Gwenno Jones yn Llandudno (01492 524003). Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau ydy dydd Mercher 6 Fawrth 2013.

Gwelwch yr holl newyddion

Meddai Celfyddydau & Busnes Cymru ...

I lawrlwytho canllawaiu ar gyfer CultureStep a Buddsoddi Celf & Phlant, cliciwch isod os gwelwch yn dda:

Canllawiau CultureStep 2012-2013

Canllawiau Celf & Phlant 2012-2013