Marchnata a nawdd mewn oes ddigidol

Marchnata a nawdd mewn oes ddigidol

Mae chwyldro ar droed. Mae platfformau'r cyfryngau'n mynd yn fwyfwy tameidiog – gall defnyddwyr reoli'r hyn maent yn ei wylio, gwrando arno, ei ddarllen a'i weld. Mae'r cyfryngau cymdeithasu bellach yn rym o bwys ym mywydau llawer o bobl ac yn nwylo'r defnyddiwr y mae'r pŵer erbyn hyn – nid y brand.

Sut rydych yn datblygu ymgyrch farchnata ar gyfer cynulleidfa yn yr anhrefn ddigidol hon? Sut rydych yn cyrchu cwsmeriaid sy'n anodd eu cyrraedd? Mae'r proffesiwn marchnata yn gofyn y cwestiynau hyn iddo ei hun rŵan hyn gan edrych yn fwyfwy i'r un lle am yr atebion - y celfyddydau.

Dydy hi ddim yn ymwneud â gosod y logo a hysbysebu ar-lein yn unig, na chyfuno hyblygrwydd y platfform digidol â dawn draddodiadol y celfyddydau. Felly beth sydd dan sylw? Mae gwaith newydd gan Arts & Business yn ystyried ac yn dangos sut y gall marchnatwyr ddefnyddio'r celfyddydau yn eu hymgyrchoedd digidol a beth yw'r manteision.

Isod, ceir astudiaethau achos y gellir eu lawrlwytho o enghreifftiau ymarferol o sut y mae sefydliadau celfyddydau a busnes yn gallu dysgu gan ei gilydd a chyd-elwa drwy ddefnyddio technoleg ddigidol.

Cynhyrchwyd y dogfennau yma gan Arts & Business UK felly maent ar gael yn Saesneg yn unig.