Llywodraethu

Gwybodaeth Statudol

Dau gwmni sy’n ffurfio Grŵp Arts & Business Cymru: Arts & Business Cymru (elusen gofrestredig – 1143772 – a chwmni cyfyngedig trwy warant heb gyfalaf cyfrannau – Cymru a Lloegr 7767380), ac un is-gwmni a berchenogir yn gyflawn (Arts & Busnes Cymru Trading Cyfyngedig – Cymru a Lloegr 7800296). Swyddfa gofrestredig y ddau gwmni yw 16 Plas yr Amgueddfa, Caerdydd CF10 3BH.

Cyfarwyddwyr ac Ymddiriedolwyr Elusennol

Samantha Maskrey - Image/Llun Glenn Edwards Samantha Maskrey                

Cadeirydd

Liam Giles

Is-Gadeirydd

Paula Jewson

Robert Lloyd Griffiths Robert Lloyd Griffiths

Louise O'Shea - Image/Llun Glenn Edwards
 Louise O'Shea    Cathy Owens
   Carolyn Pugsley Lynne Sheehy - Image/Llun Glenn Edwards

 Lynne Sheehy