Dysgu a Datblygu

Mae cyrsiau hyfforddi C&B Cymru i’r celfyddydau’n cynnig cyfleoedd datblygu sgiliau ym meysydd nawdd, rhoddi unigol ac arbenigedd busnes penodol. Mae hyn yn cael ei gydnabod fel hyfforddiant o ansawdd da a fyddai fel arall yn rhy ddrud, sydd ar gael am brisiau hynod gymorthdaledig.

Cliciwch yma am restr diweddaraf o’r cyrsiau yng Nghymru.