Interniaethau Creadigol

Interniaethau Creadigol 2019-20 – Crafftio Gweithlu Diwylliannol

Yn dilyn llwyddiant y Rhaglen Interniaethau Creadigol yn ei 6 mlynedd gyntaf, mae C&B Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd y cynllun yn rhedeg am 7fed flwyddyn o Hydref 2019.

Bydd y cynllun arloesol, sy'n gosod graddedigion diweddar i mewn i sefydliadau celfyddydol dielw fel codwyr arian dan hyfforddiant, unwaith eto yn gweithredu ledled Cymru.

Yn 2019-20 mae gan y Rhaglen Interniaethau Creadigol un llinyn ac mae'n agored yn unig i sefydliadau celfyddydol sy'n cyflogi o leiaf un codwr arian profiadol llawn-amser.

 
Llinyn 1

Ar gyfer sefydliadau celfyddydol sy’n cyflogi o leiaf un codwr arian profiadol llawn-amser.

Bydd pob intern yn raddedig newydd a byddant yn:

  • ymgymryd â lleoliad llawn-amser cyflogedig am 10 mis gyda sefydliad celfyddydol dielw.
  • derbyn cyflog pro-rata o £15,000 (£12,500). Bydd C&B Cymru yn darparu hyd at 80% o’r swm hwn (£10,000). Gofynnir i’r sefydliadau sy’n derbyn intern i gyfrannu y swm sy’n weddill yn ogystal â thalu Yswiriant Gwladol ac unrhyw gyfraniad pensiwn angenrheidiol.
  • derbyn cefnogaeth strwythuredig gan y sefydliad celfyddydol cynhaliol, gan gynnwys mentora gan godwr arian uwch.
  • derbyn cefnogaeth strwythuredig gan fentor busnes a ddewiswyd yn arbennig
  • derbyn cefnogaeth barhaus gan C&B Cymru
  • cael gwahoddiad i fynychu cyrsiau hyfforddi C&B Cymru rheolaidd mewn codi arian a sgiliau busnes, yn rhad ac am ddim
  • cael gwahoddiad i fynychu digwyddiadau rhwydweithio C&B Cymru, yn rhad ac am ddim
  • cael mynediad at brofiad rheoli digwyddiadau uniongyrchol trwy helpu i gyflawni digwyddiadau C&B Cymru trwy gydol y flwyddyn

Mae ceisiadau am interniaethau 2019-20 bellach ar gau. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio yn y dyfodol neu os hoffech gael mwy o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch â goody.allsobrook@aandbcymru.org.uk

Mae'r Rhaglen Interniaethau Creadigol yn bosibl diolch i gefnogaeth hanfodol gan: