Hyfforddiant yn Seiliedig ar y Celfyddydau

Valero/Act Now Creative Training

Mae Hyfforddiant yn Seiliedig ar y Celfyddydau, sy’n cael ei redeg yn arbennig gan hyfforddwyr celfyddydol, yn helpu adeiladu timau effeithiol, gwella arweinyddiaeth, rhoi hwb i hyder, gwella cyfathrebu, rheoli newid a datblygu strategaeth. Mae'n rhoi pwyslais ar ddysgu trwy wneud ac yn cydbwyso'r dull arloesol gyda hyfforddi trwyadl a strwythur.

Wrth i’r galw am Hyfforddiant sy’n Seiliedig ar y Celfyddydau gynyddu, yn aml mae’n cynrychioli symudiad sylweddol yn ymagwedd cwmni tuag at ddatblygu staff. Am y rheswm hwn, mae busnesau’n dibynnu’n drwm ar arbenigedd, cymorth a buddsoddiad C&B Cymru yn y maes yma.

Am esiamplau o Hyfforddiant yn Seiliedig ar y Celfyddydau, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Am wybodaeth pellach ynglyn a Hyfforddiant yn Seiliedig ar y Celfyddydau, e-bostiwch contactus@aandbcymru.org.uk os gwelwch yn dda.