Hyfforddiant Wedi'u Teilwra

Hyfforddiant C&B Cymru Wedi'u Teilwra

Codi Arian ar gyfer y Dyfodol

Yn yr hinsawdd ariannol presennol, mae’n rhaid i sefydliadau celfyddydol sicrhau amrywiaeth o incwm os ydynt am oroesi a ffynnu. Er bod hyn yn flaenoriaeth uchel, i lawer o weithwyr proffesiynol yn y celfyddydau, mae'n faes gwaith newydd ac weithiau'n frawychus.

Mae cyrsiau hyfforddi pwrpasol C&B Cymru yn cynnig datblygiad sgiliau o ansawdd uchel mewn unrhyw faes codi arian yn y sector preifat. Cyflwynir y cyrsiau unigryw, wedi'u teilwra hyn gan arbenigwyr profiadol. Yn fwriadol yn anffurfiol a rhyngweithiol yn arddull, mae'r sesiynau'n annog cyfranogiad a thrafodaeth i wneud y gorau o’r dysgu.

Cynllunio Strategaeth Codi Arian

Arweinydd y Cwrs: Rachel Jones, Prif Weithredwr, C&B Cymru

Mae'r sesiwn hon yn rhoi arweiniad ymarferol i sefydlu strategaeth codi arian effeithiol a chyraeddadwy wedi'i theilwra i anghenion sefydliadol unigol.

Canllaw 5 Cam i Lwyddiant Nawdd

Arweinydd y Cwrs: Rachel Jones, Prif Weithredwr, C&B Cymru

Mae'r sesiwn hon wedi'i chynllunio i gynyddu dealltwriaeth a rhoi arweiniad ymarferol ar sut i gael a datblygu nawdd busnes.

Cyflwyniad i Roi Unigol

Arweinydd y Cwrs: James Clayton-Jones, Cyfarwyddwr Datblygu, C&B Cymru

Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar yr offer sydd eu hangen i sefydlu rhaglen Rhoi Unigol a sicrhau rhoddion mawr.

Gweithredu a Rheoli Cynlluniau Ffrindiau

Arweinydd y Cwrs: James Clayton-Jones, Cyfarwyddwr Datblygu, C&B Cymru

Mae'r sesiwn hon yn darparu'r offer i wneud y gorau o deyrngarwch cefnogwyr a chyfleoedd codi arian, gan ganolbwyntio ar sut i gyflwyno neu adfywio cynlluniau Cyfeillion ac Aelodaeth.